BOLT_EDGE_DISTANCE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

BOLT_EDGE_DISTANCE

Wyświetla odległość śruby od krawędzi.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej