BOLT_COUNTERSUNK

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

BOLT_​COUNTERSUNK

Używany do sprawdzania, czy śruba jest wpuszczana. W przypadku śrub wpuszczanych atrybut zwraca wartość 1, w przeciwnym razie zwraca wartość 0.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej