BOLT_COUNTERSUNK

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

BOLT_​COUNTERSUNK

To jest atrybut szablonu. Atrybuty szablonów mogą być używane do filtrowania lub pobierania danych z modelu i stosowane w rysunkach i raportach. Na przykład, kiedy tworzysz raport, Tekla Structures zastępuje atrybuty dodane w szablonie raportu wartościami powiązanych właściwości obiektów.

Używany do sprawdzania, czy śruba jest wpuszczana. W przypadku śrub wpuszczanych atrybut zwraca wartość 1, w przeciwnym razie zwraca wartość 0.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej