AREA_FORM_TOP, AREA_FORM_BOTTOM, AREA_FORM_SIDE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

AREA_FORM_TOP, AREA_FORM_BOTTOM, AREA_FORM_SIDE

Te atrybuty szablonu przedstawiają powierzchnię płaszczyzn, których wektory normalne wskazują następujące kierunki:

  • Górna część formy (AREA_FORM_TOP)

  • Dolna część formy (AREA_FORM_BOTTOM)

  • Boki formy (AREA_FORM_SIDE)

Tych atrybutów szablonu z typem zawartości CAST_UNIT można używać do raportowania powierzchni deskowania prefabrykowanych zespołów betonowych.

W przypadku zespołów i zespołów betonowych lokalny kierunek w górę głównego elementu wyznacza kierunki góry / dołu / oraz boków formy. Płaszczyzny o nachyleniu wynoszącym mniej niż 5 stopni są wliczane do górnych i dolnych powierzchni. Płaszczyzny o nachyleniu wynoszącym więcej niż 85 stopni są wliczane do powierzchni bocznych. Płaszczyzny o nachyleniu względem globalnych lub lokalnych osi głównych wynoszącym dokładnie 45 stopni nie są wliczane do żadnego z kierunków.

Podczas obliczania wartości AREA_FORM_... zespołów betonowych osadzone elementy stalowe są ignorowane.

AREA_FORM_TOP = 42 sq.ft.

AREA_FORM_BOTTOM = 42 sq.ft.

AREA_FORM_SIDE = 2*(2*7 + 3*6) + 2*(2*6 + 2*6) = 64 + 48 = 112 sq.ft.

Aby raportować powierzchnie deskowania zespołów betonowych wylewanych na miejscu, należy użyć atrybutów szablonu AREA_FORM_TOP_GLOBAL, AREA_FORM_BOTTOM_GLOBAL oraz AREA_FORM_SIDE_GLOBAL z typem zawartości CAST_UNIT. Z tymi atrybutami ..._GLOBAL ustawienia Górna płaszczyzna formynie mają żadnego wpływu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej