Identyfikowanie obiektów uwzględnionych w modelu analitycznym

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Identyfikowanie obiektów uwzględnionych w modelu analitycznym

Istnieje możliwość sprawdzenia, które elementy i obciążenia są uwzględnione w modelu analitycznym.

  1. Na zakładce Analiza i projektowanie kliknij Modele analityczne.
  2. W oknie dialogowym Modele analityczne i projektowe:
    1. Wybierz model analityczny.
    2. Kliknij Wybierz obiekty.

      Tekla Structures wyróżnia i zaznacza elementy i obciążenia w modelu fizycznym.

Aby usunąć wyróżnienie, kliknij tło widoku.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej