Obiekty modelu analitycznego

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Obiekty modelu analitycznego

Obiekty modelu analitycznego są obiektami modelu, które Tekla Structures tworzy z obiektów modelu fizycznego lub na podstawie połączeń części analitycznych w model analityczny.

Obiekt

Opis

Część analityczna

Reprezentacja fizycznego elementu w modelu analitycznym.

W różnych modelach analitycznych element fizyczny jest reprezentowany przez różne części analityczne.

Pręt analityczny

Obiekt analityczny tworzony przez Tekla Structures z elementu fizycznego (belki, słupa lub stężenia) lub z segmentu elementu.

Tekla Structures tworzy z elementu fizycznego więcej niż jeden pręt analityczny, jeśli:

 • element jest polibelką;

 • przekrój elementu zmienia się nieliniowo.

Pręt analityczny składa się z jednego lub większej liczby podelementów analitycznych.

Podelement analityczny

Obiekt analityczny tworzony przez Tekla Structures między dwoma węzłami.

Tekla Structures tworzy z pręta analitycznego więcej niż jeden podelement analityczny, jeśli pręt przecina inne pręty i wymaga podzielenia.

Każdy element fizyczny zawarty w modelu analitycznym powoduje powstanie jednego lub wielu podelementów analitycznych. Pojedynczy element fizyczny generuje kilka podelementów analitycznych, jeśli przecina inne elementy fizyczne. Tekla Structures dzieli element fizyczny w punktach przecięcia osi analitycznych. Na przykład belka modelu fizycznego podpierająca dwie pozostałe belki jest dzielona na trzy podelementy analityczne między węzłami.

Obszar analityczny

Obiekt analityczny reprezentujący blachę, płytę lub panel w modelu analitycznym.

Element analityczny

Obiekt analityczny tworzony przez aplikację analityczną z powierzchni analitycznej.

Aplikacja analityczna tworzy siatkę elementów, która zawiera kilka elementów analitycznych.

Węzeł analityczny

Obiekt analityczny, który Tekla Structures tworzy w zdefiniowanym punkcie w modelu analitycznym na podstawie połączenia części analitycznej.

Tekla Structures tworzy węzły analityczne na:

 • końcach elementów;

 • punktach przecięcia osi analitycznych;

 • narożnikach elementów.

Można też ręcznie dodawać węzły analityczne i je scalać.

Połączenie sztywne

Obiekt analityczny łączący dwa węzły analityczne, tak aby nie poruszały się względem siebie.

Połączenia sztywne mają następujące właściwości w modelach analitycznych Tekla Structures:

 • Profil = PL300.0*300.0

 • Materiał = RigidlinkMaterial

 • Ciężar właściwy = 0.0

 • Moduł sprężystości = 100 x 109 N/m2

 • Współczynnik Poissona = 0.30

 • Współczynnik rozszerzalności cieplnej = 0.0 1/K

Użyta aplikacja analityczna może modelować połączenia sztywne za pomocą dedykowanych obiektów połączenia sztywnego.

Można też ręcznie dodawać połączenia sztywne.

Sztywna membrana

Obiekt analityczny łączący więcej niż dwa węzły analityczne, które przemieszczają się dokładnie z tym samym obrotem i przesunięciem.

Niektóre aplikacje analityczne korzystają z podelementów analitycznych, a inne z prętów analitycznych. Ma to również wpływ na sposób przedstawiania modeli analitycznych w widokach modeli w Tekla Structures. Wyświetlane są numery elementów lub prętów.

Ciemnoniebieskie okręgi w pobliżu końców części analitycznej symbolizują zablokowane końce elementu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej