Tworzenie i dystrybuowanie dostosowanych ustawień, elementów interfejsu użytkownika i katalogów

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Tworzenie i dystrybuowanie dostosowanych ustawień, elementów interfejsu użytkownika i katalogów

Ustawienia Tekla Structures są zarządzane na kilku warstwach, a wiele ustawień można zmienić w celu dostosować do potrzeb firmy i projektów.

Jeśli nie znasz jeszcze różnych plików i folderów, które są niezbędne do wydajnej pracy Tekla Structures, przed rozpoczęciem dostosowywania zobacz Podręcznik wdrożenia dla administratorów.

Dostosowywanie ustawień modelowania i rysunku

Oprócz domyślnych ustawień Trimble można utworzyć ogólne ustawienia firmowe oraz ustawienia specyficzne dla projektu. Zobacz Ustawienia środowiska, firmowe i projektu dla administratorów.

Udostępnianie niestandardowych elementów interfejsu użytkownika

Ponadto wiele elementów interfejsu użytkownika można dostosowywać i dystrybuować do wszystkich użytkowników w firmie. Można dystrybuować

Dostosowywanie katalogów i baz danych

Katalogi i bazy danych można dostosować do

Sprawdź na przykład profile i materiały potrzebne do projektu i w razie potrzeby wyczyść katalogi i bazy danych, tak aby ich zawartość była odpowiednia do projektu. Pomaga to uprościć pracę i uniknąć błędów. Należy zawsze upewnić się, że zawartość katalogu jest prawidłowa. Błędy w katalogach mogą być trudne do wykrycia, ale pozostawienie ich może spowodować poważne niespójności w informacjach o ilości, transferze danych lub w innych miejscach. Przykładowo niewłaściwa gęstość materiału będzie prowadziła do błędów systematycznych w raportowanych ciężarach.

W razie potrzeby można dodać do katalogu nową zawartość z innych środowisk, z Tekla Warehouse lub można zaimportować zawartość utworzoną w innych programach.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej