XS_​NUMBERING_​RESULTS_​DIALOG_​DISPLAY_​TIME

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

XS_​NUMBERING_​RESULTS_​DIALOG_​DISPLAY_​TIME

Kategoria

Numeracja

Umożliwia ustawienie czasu, w którym program Tekla Structures wykonuje drugą operację zapisu podczas numerowania po wybraniu opcji Synchronizuj z modelem głównym (zapisz-numeracja-zapisz) w oknie dialogowym Ustawienia numeracji.

Należy wprowadzić żądany czas w sekundach. Wartością domyślną opcji zaawansowanej jest 1500.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Zobacz również

Ustawienia numeracji w trybie wielu użytkowników

Was this helpful?
Wstecz
Dalej