XS_MODEL_TEMPLATE_DIRECTORY

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

XS_​MODEL_​TEMPLATE_​DIRECTORY

Kategoria: Umieszczenie pliku

Należy wprowadzić ścieżkę folderu, w którym program Tekla Structures zapisuje szablony modelu. Należy wprowadzić tylko jedną ścieżkę. Na liście Szablon modelu w oknie dialogowym Nowy wyświetlane są wyłącznie szablony zapisane w tym folderze.

Można przykładowo ustawić tę opcję zaawansowaną tak, aby wskazywała tę samą lokalizację co XS_​FIRM.

Domyślnie folder szablonu modelu jest zapisywany w folderze środowiska w ..ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\<your environment>\. Dokładne położenie folderu może się różnić w zależności od środowiska i roli.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej