XS_FIX_FRAME_OF_FIXED_MODELVIEW

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

XS_​FIX_​FRAME_​OF_​FIXED_​MODELVIEW

Kategoria

Właściwości rysunku

Ta opcja zaawansowana zapobiega zmianom wielkości i lokalizacji widoku, w szczególności w rysunkach zestawieniowych.

Ustawienie TRUE należy wybrać, aby ustalić położenie ramek widoków, w przypadku których w obszarze Właściwości widoku dla opcji Umieszczenie wybrano ustawienie Stałe. Wartością domyślną jest FALSE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej