XS_FIRM

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

XS_​FIRM

Kategoria

Umieszczenie pliku

Uwaga:

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla systemu i przeznaczona wyłącznie dla administratorów.

Opcje zaawansowane XS_PROJECT i XS_FIRM oraz XS_SYSTEM należy ustawić tak, aby wskazywały foldery przeszukiwane przez Tekla Structures w poszukiwaniu plików właściwości. Tekla Structures zawsze zapisuje właściwości w bieżącym folderze model\attributes. Można je następnie, jeśli to samo ustawienie jest wymagane w innych modelach, skopiować lub przenieść do folderów XS_FIRM lub XS_PROJECT. Można również tworzyć zdefiniowane przez użytkownika foldery podrzędne w folderach XS_FIRM i XS_PROJECT, a także kopiować i przenosić pliki właściwości z folderu model\attributes do tych folderów podrzędnych.

W przypadku modeli udostępnionych można skorzystać z folderu podrzędnego w projekcie Trimble Connect jako folderu firmowego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Najlepsze praktyki dotyczące Tekla Model Sharing.

Określić można tylko jedną ścieżkę, a nie listę ścieżek.

Ostrzeżenie:

Zmiana wartości opcji zaawansowanej w plikach .ini zlokalizowanych poza folderem modelu nie wpływa na istniejące modele. Opcje zaawansowane można aktualizować wyłącznie w oknie dialogowym Opcje zaawansowane lub w pliku options.ini zlokalizowanym w folderze modelu. Nie można tego robić w pliku options.ini zlokalizowanym w folderach zdefiniowanych dla opcji zaawansowanych XS_FIRM lub XS_PROJECT. Pliki .ini są odczytywane także przy otwieraniu istniejącego modelu, ale wstawiane są jedynie nowe opcje zaawansowane nieistniejące w plikach options_model.db lub options_drawings.db, na przykład opcje, których nie ma jeszcze w oknie dialogowym Opcje zaawansowane, ale które zostały dodane w oprogramowaniu.

Zobacz również

Kolejność wyszukiwania folderów

Tworzenie folderów projektów i folderów firmowych

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej