Przykład: Wizualizacja harmonogramu Menedżera zadań w modelu

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Przykład: Wizualizacja harmonogramu Menedżera zadań w modelu

Można użyć narzędzia Wizualizacja stanu projektu, aby przejrzeć harmonogramy zadań utworzone w narzędziu Menedżer zadań.

W tym przykładzie najpierw utworzymy grupę obiektów w celu określenia zadań widocznych w modelu. Grupy obiektów będą powiązane z bieżącym scenariuszem narzędzia Menedżer zadań. Następnie utworzymy ustawienia przedstawiania obiektów, aby określić sposób pokazywania zadań w modelu. Na koniec sprawdzimy harmonogram zadania za pomocą narzędzia Wizualizacja stanu projektu.

 1. Utwórz grupy obiektów do zadań:
  1. W Tekla Structures przejdź do zakładki Widok i kliknij Prezentacja.
  2. Kliknij Grupa obiektów....
  3. W oknie dialogowym Grupa obiektów - prezentacja utwórz grupę obiektów z zastosowaniem następujących ustawień:

  4. Wprowadź nazwę grupy (np. Ukończone) w polu obok przycisku Zapisz jako, a następnie kliknij Zapisz jako.
  5. Powtórz czynności opisane w punktach 1c–d, aby utworzyć grupę obiektów o nazwie Rozpoczęte. Użyj następujących ustawień:

  6. Powtórz czynności opisane w punktach 1c–d, aby utworzyć grupę obiektów o nazwie Nierozpoczęte. Użyj następujących ustawień:

  7. Powtórz czynności opisane w punktach 1c–d, aby utworzyć grupę obiektów o nazwie Wszystkie. Użyj następujących ustawień:

  8. Kliknij Zamknij.
 2. Utwórz ustawienia przedstawiania obiektów dla zadań:
  1. W oknie dialogowym Prezentacja obiektu wybierz grupę obiektów Ukończone na liście w kolumnie Grupa obiektów.
  2. W kolumnie Kolor wybierz kolor dla grupy obiektów, na przykład niebieski.
  3. W kolumnie Przezroczystość wybierz ustawienie przeźroczystości dla grupy obiektów, na przykład Widoczne.
  4. Kliknij Dodaj wiersz, aby dodać nowy wiersz.
  5. Powtórz czynności opisane w punktach 2a–d, aby określić ustawienia koloru i przeźroczystości dla innych grup obiektów (Rozpoczęte, Nierozpoczęte i Wszystkie).

   Można na przykład zastosować następujące ustawienia:

   Wprowadź nazwę ustawień przedstawiania obiektów, na przykład Zadania, a następnie kliknij Zapisz jako.

  6. Kliknij OK.
 3. Przejrzyj harmonogram zadania za pomocą narzędzia Wizualizacja stanu projektu:
  1. W Tekla Structures przejdź do zakładki Zarządzaj i kliknij Stan projektu.
  2. Wybierz Zadania na liście Prezentacja obiektu.
  3. Klikaj przyciski kroku, aby zmienić datę w polu Data rewizji i wyświetlić zmiany w modelu.
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej