Drukowanie harmonogramu zadań z Menedżera zadań

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Drukowanie harmonogramu zadań z Menedżera zadań

Można drukować harmonogramy zadań z narzędzia Menedżer zadań. Domyślnie harmonogram jest drukowany dla okresu od pierwszej do ostatniej daty widocznej na wykresie Gantta.

 1. Aby otworzyć narzędzie Menedżer zadań, kliknij Zarządzaj na wstążce, a następnie kliknij Zadania.
 2. Kliknij .
 3. Wybierz odpowiednie opcje drukowania:
  • Kliknij Ustawienia strony..., aby zmienić ustawienia strony.
  • Wybierz Drukuj do daty zakończenia projektu, aby wydrukować cały harmonogram, nawet jeśli data zakończenia nie jest widoczna na wykresie Gantta.
  • Wybierz Dopasuj do procentu normalnego rozmiaru lub Dopasuj do stron stosownie do potrzeb.
 4. W razie potrzeby kliknij Podgląd wydruku..., aby zobaczyć, jak będzie wyglądał harmonogram po wydrukowaniu.

  Harmonogram można wydrukować z okna dialogowego Podgląd wydruku....

 5. Kliknij Drukowanie..., aby wydrukować harmonogram.
 6. W razie potrzeby zmodyfikuj ustawienia drukarki.
 7. Kliknij Drukuj.
Wskazówka:

Można tworzyć raporty na podstawie informacji o zadaniu dostępnych w narzędziu Menedżer zadań oraz tworzyć listy różnych informacji szczegółowych na temat zadania, takich jak nazwa zadania, typ zadania, zaplanowane i rzeczywiste daty oraz kompletność zadania.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej