Pliki właściwości

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Pliki właściwości

Pliki właściwości to pliki, które zawierają właściwości i ustawienia obiektu, które są wyświetlane w panelu właściwości albo w oknach dialogowych różnych obiektów modelu lub obiektów rysunku.

Pliki standard to pliki właściwości, których Tekla Structures używa domyślnie przy stosowaniu poleceń. Domyślne pliki właściwości standard są wczytywane z folderu system środowiska.

Jako uzupełnienie domyślnych plików właściwości, można zdefiniować pliki o właściwościach zdefiniowanych przez użytkownika i wczytać te zapisane właściwości później podczas tworzenia, na przykład nowych obiektów modelu lub obiektów rysunku. Tekla Structures przechowuje zapisane pliki ze zdefiniowanymi przez użytkownika właściwościami w folderze \attributes bieżącego modelu.

Aby zapisać plik właściwości użytkownika, wykonaj następujące czynności:

W panelu właściwości

W oknie dialogowym

  1. Wpisz nazwę pliku właściwości w polu obok przycisku .

  2. Kliknij , aby zapisać plik właściwości.

  1. Wpisz nazwę pliku właściwości w polu obok przycisku Zapisz jako.

  2. Kliknij Zapisz lub Zapisz jako, aby zapisać plik właściwości.

Przykład

Zmień właściwości standard słupa stalowego, aby utworzyć nowy typ słupa o nazwie custom1.

  1. Otwórz właściwości słupa stalowego w panelu właściwości.

  2. Wprowadź lub zmodyfikuj właściwości, które chcesz zapisać.

  3. W polu obok przycisku wprowadź nazwę nowych właściwości słupa, na przykład custom1.

  4. Kliknij .

    Tekla Structures zapisze nowy plik właściwości custom1.clm w folderze \attributes bieżącego modelu.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej