Właściwości pliku objects.inp

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Właściwości pliku objects.inp

Tutaj wyjaśniono strukturę definicji atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika. Aby uzyskać ogólne informacje na temat modyfikowania definicji, takich jak lokalizacje plików i kolejność wczytywania, zobacz Definiowanie i aktualizowanie atrybutów użytkownika (UDA).

Na poniższym przykładzie pokazano główne właściwości pliku objects.inp.

Właściwość

W przykładzie

Opis

atrybut lub unique_attribute

attribute

attribute to zwykły atrybut, który został skopiowany z innymi właściwościami części.

unique_attribute to atrybut, które nie można kopiować. Wartość atrybutu jest nowsza skopiowana do innej części. przykładowo zwykle nie można kopiować atrybutów stanu sprawdzania części.

attribute_name

MY_INFO_1

Nazwa atrybutu w celu zmiany wartości atrybutu.

Upewnij się, że Tekla Structures nie używa jeszcze nazwy atrybutu, której używasz. Rozważ użycie prefiksu, aby upewnić się, że nazwa będzie niepowtarzalna, np. będzie składać się z inicjałów lub skrótu nazwy firmy.

Wielkość liter w nazwie atrybutu jest rozróżniana. W nazwach atrybutów nie należy używać spacji ani zastrzeżonych znaków. Maksymalna długość nazwy wynosi 19 znaków.

Aby dodać atrybut do raportu lub szablonu, dodaj nazwę atrybutu do układu w Edytorze szablonów. Gdy uruchomisz raport lub utworzysz rysunek, Tekla Structures wyświetla aktualną wartość atrybutu.

label_text

My Info 1

Etykieta wyświetlana przez Tekla Structures w oknie dialogowym.

Z niektórymi atrybutami domyślnymi powiązane są monity, takie jak j_comment, co oznacza, że monit pochodzi z pliku komunikatu joints.ail .

value_type

string

integer lub float dla liczb

string dla tekstu

string_not_modifiable dla tekstu, którego nie można modyfikować. Pole z właściwością string_not_modifiable jest zawsze wyświetlane jako wyszarzane i nie można go włączyć ani wyłączyć. Wartość w polu nie jest zapisywana po kliknięciu przycisku Zastosuj ani modyfikowana po kliknięciu przycisku Zmień.

option dla list

date dla daty z małym kalendarzem

date_time_min dla daty i godziny [12:00] z małym kalendarzem

date_time_sec dla daty i godziny [12:00:00] z małym kalendarzem

Jeśli zmienisz typ wartości pola, które zawiera już wartości w modelu, upewnij się, że wartości są prawidłowe dla nowego typu danych i zweryfikuj wyniki.

field_format

%s

Definicja formatu pola w oknie dialogowym

  • %s dla ciągów znaków

  • %d dla liczb

special_flag

no

no lub yes

Dla elementów: uwzględnij w numeracji

Dla rysunków: wyświetlaj wartość atrybutu w Menedżer dokumentów

Dla innych elementów: bez wpływu

check_switch

none

none

Ta opcja nie jest używana.

attribute_value_max

0.0

0.0

Ta opcja nie jest używana.

attribute_value_min

0.0

0.0

Ta opcja nie jest używana.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej