Konwersja modelu jednego użytkownika na model wielu użytkowników

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Konwersja modelu jednego użytkownika na model wielu użytkowników

Model jednego użytkowników można przekonwertować na model wielu użytkowników, a następnie otworzyć go w trybie wielu użytkowników.

Aby Procedura
Przekonwertować bieżący, otwarty model
  1. W menu Plik kliknij Udostępnianie > Konwertuj do modelu wielu użytkowników.

  2. Wprowadź nazwę serwera multi-user lub wybierz nazwę z listy w oknie dialogowym Konwertuj do modelu wielu użytkowników.

  3. Kliknij Konwertuj.

    Bieżący model zostanie przekonwertowany na model wielu użytkowników.

Przekonwertować model inny niż bieżący
  1. W menu Plik kliknij Otwórz > Wszystkie modele .

  2. Wybierz z listy modeli model jednego użytkownika, który chcesz konwertować, i kliknij Konwertuj do modelu wielu użytkowników.

  3. Wprowadź nazwę serwera multi-user lub wybierz nazwę z listy w oknie dialogowym Konwertuj do modelu wielu użytkowników.

  4. Kliknij Konwertuj.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej