Konwersja modelu wielu użytkowników na model jednego użytkownika

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Konwersja modelu wielu użytkowników na model jednego użytkownika

Model wielu użytkowników można przekonwertować na model jednego użytkownika, a następnie otworzyć go w trybie jednego użytkownika.

Aby Procedura
Przekonwertować bieżący, otwarty model

W menu Plik kliknij Udostępnianie > Konwertuj do modelu jednego użytkownika.

Bieżący model zostanie przekonwertowany na model jednego użytkownika.

Przekonwertować model inny niż bieżący
  1. W menu Plik kliknij Otwórz > Wszystkie modele.
  2. Wybierz z listy modeli model wielu użytkowników, który chcesz konwertować, i kliknij Konwertuj do modelu jednego użytkownika.
  3. Kliknij Konwertuj w oknie dialogowym Konwertuj do modelu jednego użytkownika.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej