Ustawienia numeracji w trybie wielu użytkowników

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Ustawienia numeracji w trybie wielu użytkowników

Zdefiniuj ustawienia numeracji w następujący sposób:

 1. Na zakładce Rysunki i raporty kliknij Ustawienia numeracji > Ustawienia numeracji.

 2. W oknie dialogowym Ustawienia numeracji zaznacz pole wyboru Synchronizuj z modelem głównym (zapisz-numeruj-zapisz).

  Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, wówczas można anulować numerację przed wykonaniem ostatniej operacji zapisu. Jest to użyteczne, na przykład w sytuacji, gdy podczas sprawdzania wyników numeracji znajdziesz coś, co jeszcze wymaga zmiany.

  Uwaga:

  Podczas pracy z modelem wielu użytkowników należy zawsze używać tej opcji, aby zapobiegać konfliktom zapisywania.

 3. Zmień inne właściwości zgodnie z potrzebami.

 4. Kliknij OK.

  Tekla Structures zapisze model przed i po numerowaniu wszystkich elementów lub elementów zmodyfikowanych.

Gdy klikniesz Uruchom numerację > Numeruj modyfikowane obiekty na zakładce Rysunki i raporty w celu uruchomienia numeracji, Tekla Structures wyświetli listę przedstawiającą postęp numeracji. Gdy numerowanie zostanie zakończone, zmienione wyniki numerowania zostaną podświetlone na liście. Gdy wybierzesz element na liście, Tekla Structures podświetli odpowiednie obiekty w modelu. Jeśli podczas wybierania elementu przytrzymasz klawisz F, Tekla Structures dopasuje obszar roboczy do widoku wokół obiektów.

Jeśli wyniki numerowania są poprawne, kliknij opcję Zapisz numery, aby przeprowadzić drugą operację zapisu. Aby anulować numerowanie przed drugim zapisem, kliknij opcję Anuluj. Jeśli anulujesz numerowanie, model zostanie przywrócony do stanu sprzed numerowania, a do wszystkich okien dialogowych zostaną wczytane pliki standardowe.

Aby dalej przeglądać wyniki numerowania, kliknij opcję Zatrzymaj zegar.

Aby zmienić czas, w jakim Tekla Structures dokonuje drugiej operacji zapisywania, użyj opcji zaawansowanej XS_NUMBERING_RESULTS_DIALOG_DISPLAY_TIME.

Uwaga:

Zalecamy uruchomienie Diagnozuj i napraw numerację: Wszystko w menu Plik > Diagnozuj i napraw, aby regularnie usuwać wszelkie niespójności numeracji z bazy danych wielu użytkowników — na przykład raz dziennie.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej