Wyświetlanie aktywnych użytkowników multi-user

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Wyświetlanie aktywnych użytkowników multi-user

Możesz wyświetlać informacje dotyczące użytkowników pracujących na tym samym serwerze.

Aby wyświetlić aktywnych użytkowników multi-user, kliknij kolejno menu Plik > Udostępnianie > Aktywni użytkownicy multi-user.

W oknie dialogowym Aktywni użytkownicy multi-user zostaną wyświetlone następujące informacje:

Opcja

Opis

Blokada

Czas, gdy nastąpiło zablokowanie modelu.

Nazwa modelu

Nazwa modelu.

Użytkownik

Nazwy użytkowników, którzy aktualnie pracują na modelach na serwerze.

Ostatnie logowanie

Czas, gdy nastąpiło zalogowanie użytkowników.

Ostatni dostęp do serwera

Czas, gdy użytkownicy uzyskali dostęp do serwera.

Edytowane rysunki

Rysunki, które są aktualnie edytowane.

Edytowane rysunki

Rysunki, które zostały poddane edycji i zapisane na serwerze.

Wskazówka:

Okno dialogowe Aktywni użytkownicy multi-user jest odświeżane co 30 sekund. Możesz odświeżyć je natychmiast, klikając opcję Odśwież.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej