Pliki inicjujące (.ini)

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Pliki inicjujące (.ini)

Pliki inicjujące są używane do definiowania parametrów uruchamiania i ustawień domyślnych Tekla Structures. Pliki zawierają opcje zaawansowane, które służą do konfigurowania Tekla Structures w celu dostosowania do różnych standardów oraz stylów pracy użytkownika i firmy.

Tekla Structures automatycznie tworzy niezbędne pliki inicjujące podczas instalacji. Liczba tworzonych plików inicjujących zależy od tego, ile środowisk Tekla Structures jest zainstalowanych.

Uwaga:

Jeśli określasz przełącznik dla opcji zaawansowanej w pliku .ini, użyj podwójnego znaku procentu %%xxx%% wokół przełącznika. Jeśli określasz przełącznik w oknie dialogowym Opcje zaawansowane, użyj pojedynczego znaku procentu %xxx% wokół przełącznika. Na przykład %%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%% dla opcji zaawansowanej XS_​BOLT_​MARK_​STRING_​FOR_​SIZE.

Was this helpful?
Previous
Next