Pliki czcionek i pliki konwersji czcionek

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Pliki czcionek i pliki konwersji czcionek

Położenie plików czcionek można zdefiniować przy użyciu opcji zaawansowanej DXK_FONTPATH w pliku teklastructures.ini lub pliku inicjującym środowiska. Można na przykład użyć czcionek dostępnych w folderze ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\fonts.

Ten folder zawiera następujące czcionki:

Czcionka

Typ czcionki

fixfont.fon

Czcionka systemowa Tekla Structures

romco.fon

Czcionka systemowa Tekla Structures

romsim.fon

Czcionka systemowa Tekla Structures

romsim8.fon

Czcionka systemowa Tekla Structures

Czcionki są konwertowane przy użyciu plików konwersji czcionek dostępnych w tym samym folderze:

Plik

Opis

template_fonts.cnv

Służy do konwertowania czcionek systemowych Tekla Structures (czcionki edytora szablonów) na czcionki systemu Windows podczas eksportu DWG/DXF.

dxf_fonts.cnv

Służy do konwertowania czcionek True Type do czcionek SHX (format czcionki zrozumiały dla programu AutoCAD) podczas eksportu DWG/DXF.

Uwaga:

Czcionki cyrylicy GOST 2.304-81 type A.ttf i GOST 2.304-81 type B.ttf znajdują się w folderze C:\Windows\Fonts, a nie w folderze ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\fonts.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej