Reguły narzędzia AutoConnection i funkcji AutoDefault

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Reguły narzędzia AutoConnection i funkcji AutoDefault

Można utworzyć własne reguły narzędzia AutoConnection i funkcji AutoDefault, które będą domyślne dla projektu i firmy. Dzięki zdefiniowaniu reguł, korzystając z narzędzia AutoConnection i funkcji AutoDefault, można precyzyjnie wybierać połączenia i ich właściwości.

Reguły ogólne

 • Nazwa profilu to nazwa w katalogu profili.
 • Typ profilu
  Typ profilu Numer
  I 1
  L 2
  Z 3
  U 4
  Blacha 5
  Pręty okrągłe 6
  Rura 7
  Rura kwadratowa 8
  C 9
  T 10
  ZZ 15
  CC 16
  CW 17
  Blacha wieloboczna 51
 • Liczba elementów podrzędnych
 • Liczba elementów głównych
 • Nazwa materiału

Reguły dotyczące orientacji

W zależności od względnego kąta belki, połączenia mogą być klasyfikowane jako nachylone, skośne lub obrócone. Wartość kąta musi wynosić od -90 do +90 stopni.

 • Kąt tworzący nachylenie (względem przekroju poprzecznego elementu głównego)

  Oś wzdłużna elementu podrzędnego jest zgodna z nachyleniem osi wzdłużnej elementu głównego.

 • Kąt tworzący skos (względem osi wzdłużnej elementu głównego)

  Oś wzdłużna elementu podrzędnego jest skośna według przekroju poprzecznego elementu głównego. Kąt jest mniejszym z kątów między osią wzdłużną elementu podrzędnego a osią Z lub Y elementu głównego.

 • Kąt tworzący obrót

  Dla obróconych elementów podrzędnych

Reguły wymiarów

 • Głębokość profilu
 • Głębokość środnika

  Dla profili z górną i dolna półką, głębokość środnika wynosi: h-t1-t2-2*r1

  Lub, gdy t2 wynosi zero: h-2*t-2*r1

  Dla profili z jedną półką, głębokość środnika wynosi h-t-r1-r2.

 • Grubość środnika
 • Grubość półki

Siły i wytrzymałości

 • Siła ścinająca
 • Siła osiowa
 • Moment zginający
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej