Raporty

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Raporty

Raporty można tworzyć na podstawie informacji zawartych w modelach. Przykładowo mogą to być listy rysunków, śrub i elementów. Tekla Structures tworzy raporty bezpośrednio na podstawie bazy danych modelu, dlatego informacje są zawsze dokładne. Raporty mogą zawierać informacje o wybranych elementach lub o całym modelu.

Tekla Structures zawiera dużą liczbę standardowych szablonów raportów. Użyj Edytora szablonów, aby modyfikować istniejące szablony raportów lub tworzyć nowe, zależnie od potrzeb.

Należy pamiętać, że raporty nie są aktualizowane automatycznie wraz ze zmianą modelu, trzeba je więc utworzyć ponownie.

Szablony raportów domyślnie znajdują się w folderach systemowych określonych dla opcji zaawansowanej XS_SYSTEM. Szablony raportów mają rozszerzenie nazwy pliku .rpt.

Przykład

Więcej informacji o korzystaniu z szablonów zawiera Template Editor User's Guide lub pomoc Edytora szablonów. Aby uzyskać dostęp do pomocy, otwórz Edytor szablonów i kliknij polecenia Pomoc > Treść.

Zobacz również

Utwórz raport

Szablony

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej