Ustawienia raportu

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Ustawienia raportu

Użyj okna dialogowego Raport, aby sprawdzić lub zmienić ustawienia raportu.

Opcja

Opis

Raport: Szablony raportów Zawiera listę wszystkich dostępnych szablonów raportów.

Raport:Tytuły w raportach

Opcjonalne tytuły raportów.

Można wpisać maksymalnie trzy tytuły raportów. W standardowych raportach nie używa się wszystkich tytułów. Np. Tytuł1 służy do wyświetlania informacji o fazie w raporcie Lista_zespołów.

Raport: Przeglądaj

Używaj, aby zmienić folder, w którym będzie zapisany raport. Domyślnie raporty są zapisywane w folderze bieżącego modelu.

Pokaż Pokazuje wybrany raport.
Drukuj Drukuje wybrany raport.
Utwórz ze wszystkich Tworzy raport ze wszystkich obiektów w modelu przy użyciu wybranego szablonu.
Utwórz z wybranych Tworzy raport z wybranych obiektów przy użyciu wybranego szablonu.

Opcje: Wyświetl raport

Określa, jak Tekla Structures wyświetla raporty.

W oknie dialogowym wyświetla raport w nowym oknie.

Za pomocą powiązanej przeglądarki wyświetla raport w powiązanym programie. Na przykład, Tekla Structures może otwierać wszystkie raporty HTML w przeglądarce internetowej.

Opcje: Wyświetl utworzony raport

Określa, czy utworzony raport ma się automatycznie wyświetlać na ekranie.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej