Określa, jak wyświetlane są raporty

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Określa, jak wyświetlane są raporty

Możesz określić sposób wyświetlania raportów. Na przykład, Tekla Structures może otwierać wszystkie raporty HTML w przeglądarce internetowej. Domyślnie wszystkie raporty są wyświetlane w nowym oknie dialogowym w ramach okna Tekla Structures.

  1. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Raporty i przejdź do karty Opcje.
  2. Na liście Pokaż raport wybierz Za pomocą powiązanej przeglądarki.
  3. Kliknij Zapisz w oknie dialogowym Raport.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej