Tworzenie raportu z wybranych rysunków

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Tworzenie raportu z wybranych rysunków

Możesz utworzyć raport z kilku rysunków, które zawierają żądane obiekty modelu.

 1. Utwórz rysunki elementów, które chcesz uwzględnić w raporcie.
 2. Otwórz model.
 3. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Menedżer dokumentów.
 4. W oknie Menedżer dokumentów wybierz rysunki, które chcesz uwzględnić w raporcie.
  Wskazówka:

  Aby wybrać wiele rysunków, naciśnij i przytrzymaj Ctrl, a następnie klikaj rysunki, które chcesz wybrać.

 5. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Raporty.
 6. Wybierz szablon raportu rysunków z listy.

  Np. wybierz Lista rysunków lub Historia poprawek rysunku.

 7. W razie konieczności wpisz tytuły raportów, których chcesz używać, w polach Tytuły w raportach.
 8. W razie konieczności wpisz nową nazwę pliku raportu w polu Nazwa.
 9. W razie konieczności ustaw opcje raportu na zakładce Opcje.
 10. Kliknij Utwórz z wybranych.

  Tekla Structures automatycznie wybiera wszystkie elementy na wybranych rysunkach i dołącza je do raportu.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej