Utwórz raport

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Utwórz raport

Możesz dołączyć do raportu informacje odnoszące się do całego modelu lub tylko wybranych obiektów modelu. Tekla Structures automatycznie wybiera powiązane zespoły i inne obiekty.

 1. Otwórz model.
 2. W razie konieczności nadaj modelowi numer.

  Można tworzyć raporty bez numerowania modelu. Jest to przydatne, gdy musisz przygotować wstępne raporty z dużych modeli dla wielu użytkowników. Tekla Structures wyświetli ostrzeżenie, jeśli numeracja nie jest aktualna.

 3. Na karcie Rysunki i raporty kliknij Raporty.
 4. Wybierz szablon raportu z listy Raport.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsca wyszukiwania szablonów raportów wyświetlanych na liście, zobacz Kolejność przeszukiwania folderów.

 5. Wpisz tytuły raportu, których chcesz używać, z listy Tytuły w raportach.
 6. Wpisz nową nazwę pliku raportu w polu Nazwa.
 7. Ustaw opcje wyświetlania na zakładce Opcje.

  Możesz wybrać, czy wyświetlać raport w oknie dialogowym lub przeglądarce, oraz czy w ogóle pokazywać raport, czy nie.

 8. Jeśli nie chcesz tworzyć raportu całego modelu, wybierz obiekty, które chcesz uwzględnić w raporcie, przy użyciu odpowiednich przełączników wyboru i filtrów.
 9. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby wykonać raport całego modelu, kliknij Utwórz ze wszystkich.

  • Aby wykonać raport z wybranych obiektów modelu, kliknij Utwórz z wybranych.

Tekla Structures tworzy raport zgodnie ze zdefiniowanymi ustawieniami.
Was this helpful?
Previous
Next