Numer arkusza rysunku zespołu lub szalunku

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Numer arkusza rysunku zespołu lub szalunku

Użyj funkcji match, aby znaleźć znak "-"

match(GetValue("NAME_BASE"),"*-*")

Użyj funkcji mid, aby zwracać tylko znaki po "-"

mid(GetValue("NAME_BASE"),(1+(find(GetValue("NAME_BASE"),"-"))),2)

Połączenie wszystkich powyższych w regułę

if (match(GetValue("NAME_BASE"),"*-*"))

then mid(GetValue("NAME_BASE"),(1+(find(GetValue("NAME_BASE"),"-"))),2)

else ""

endif

Was this helpful?
Previous
Next