Dodaj atrybuty szablonu zdefiniowane przez użytkownika do Edytora szablonów

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Dodaj atrybuty szablonu zdefiniowane przez użytkownika do Edytora szablonów

W tym przykładzie pokazano, jak dodawać własne atrybuty zdefiniowane przez użytkownika do drzewa atrybutów w Edytorze szablonów.

Zanim zaczniesz, dodaj zdefiniowany przez użytkownika atrybut do pliku objects.inp. Na przykład, dodaj atrybut o nazwie MÓJ_ATRYBUT do zdefiniowanych przez użytkownika właściwości rysunków.

 1. Otwórz plik contentattributes_userdefined.lst w edytorze tekstu.
 2. Zapisz plik z odpowiednią nazwą, np. MÓJ_contentattributes_userdefined.lst, w tym samym folderze.
 3. Dodaj MÓJ_ATRYBUT do listy nazw atrybutów i zdefiniuj ustawienia, jak pokazano:

 4. Dodaj MÓJ_ATRYBUT do listy atrybutów przypisanych do typów zawartości.

  Wybierz typ zawartości, zgodnie z obiektem, z którym atrybut jest powiązany w pliku objects.inp. W tym przykładzie typ zawartości to RYSUNEK. Dodaj atrybut w formacie USERDEFINED.<NAZWA_ATRYBUTU>.

 5. Zapisz zmiany.
 6. Otwórz plik contentattributes.lst.
 7. Dodaj następujący wiersz w tym pliku:

  [INCLUDE MÓJ_contentattributes_userdefined.lst]

 8. Zapisz zmiany.

  Atrybut wyświetla się w drzewie atrybutów w Edytorze szablonów, w RYSUNEK > ZDEFINIOWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA:

Was this helpful?
Previous
Next