Dodawanie tabulatorów do raportów

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Dodawanie tabulatorów do raportów

Możesz powiązać Tekla Structures tak, aby określone typy raportów otwierał w Microsoft Excel. Gdy otwierasz takie raporty w Microsoft Excel, wiersze szablonu raportu mogą nie być prawidłowo podzielone na komórki. Aby to naprawić, możesz dodawać tabulatory między komórkami.

  1. Otwórz istniejący szablon raportu.
  2. Dodaj \t między polami tekstowymi i polami wartości. Przykład:

  3. Zapisz raport.

    Wynik w Microsoft Excel:

    Wynik w edytorze tekstu:

Wskazówka:

Możesz zamiast tego użyć przecinka lub średnika jako separatora pól tekstowych. Jednak różni użytkownicy stosują różne separatory, dlatego wynik może nie być czytelny w każdym edytorze tekstu.

Was this helpful?
Previous
Next