Dodaj komentarze do atrybutów szablonu zdefiniowanych przez użytkownika

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Dodaj komentarze do atrybutów szablonu zdefiniowanych przez użytkownika

Możesz dodawać własne komentarze do atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika w drzewie atrybutów Edytora szablonów.

  1. Otwórz swoją kopię pliku contentattributes_userdefined.lst.

    Na przykład MY_contentattributes_userdefined.lst. Nie zmieniaj oryginalnego pliku contentattributes_userdefined.lst.

  2. Przewiń w dół do listy atrybutów przypisanych do typów zawartości.
  3. Dodaj komentarz w cudzysłowach po nazwie atrybutu.

    Przykład:

  4. Zapisz zmiany.

    Dodany komentarz wyświetla się w drzewie atrybutów w Edytorze szablonów:

Was this helpful?
Previous
Next