Nowe płaszczyzny tnące: Płaszczyzny tnące głębokości widoku

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Nowe płaszczyzny tnące: Płaszczyzny tnące głębokości widoku

Jeśli obiekty modelu nie pasują do głębokości widoku obszaru roboczego, teraz można utworzyć nowe płaszczyzny tnące na głębokości widoku na kontekstowym pasku narzędzi.

Na podstawie głębokości widoku można na przykład łatwo odizolować całą kondygnację z budynku. Płaszczyzny tnące głębokości widoku można tworzyć zarówno w modelach Tekla Structures, jak i w modelach referencyjnych i modelach podkładu.

  1. W razie potrzeby zmień głębokość widoku dla bieżącego widoku, korzystając z kontekstowego paska narzędzi.
  2. Na kontekstowym pasku narzędzi kliknij Dodaj lub aktualizuj płaszczyzny tnące głębokości widoku .
  3. Jeśli chcesz usunąć płaszczyzny tnące głębokości widoku, kliknij Usuń płaszczyzny tnące głębokości widoku na kontekstowym pasku narzędzi lub kliknij Widok > Płaszczyzna tnąca > Usuń wszystkie płaszczyzny tnące.

    Zauważ, że zakres obszaru roboczego może zawierać przerwy w głębokościach widoku i podczas pracy z modelami podkładu można przycinać modele znajdujące się poza obszarem roboczym.

Ograniczenia:

  • Nie można przesuwać płaszczyzn tnących głębokości widoku, przeciągając płaszczyznę tnącą do nowego położenia, tak jak można to zrobić przy użyciu tradycyjnych płaszczyzn tnących. Dzieje się tak dlatego, że płaszczyzny tnące głębokości widoku są ściśle połączone z głębokością widoku.

  • Po dostosowaniu głębokości widoku kliknij przycisk Dodaj lub aktualizuj płaszczyzny tnące głębokości widoku, aby ręcznie zaktualizować płaszczyznę tnącą głębokości widoku.

Was this helpful?
Previous
Next