Ulepszenia w Trimble Connect Visualizer

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Ulepszenia w Trimble Connect Visualizer

Trimble Connect Visualizer umożliwia teraz tworzenie własnych materiałów, a także zastępowanie materiałów używanych przez określone obiekty innymi materiałami.

Tworzenie materiałów użytkownika

Trimble Connect Visualizer zawiera teraz edytor materiałów, w którym można dodawać własne materiały użytkownika na potrzeby wizualizowania modeli. Materiałów użytkownika można używać w mapowaniu materiałów w Trimble Connect Visualizer w taki sam sposób, jak wstępnie zdefiniowanych materiałów.

 • Aby otworzyć edytor materiałów i rozpocząć tworzenie materiałów użytkownika, kliknij w panelu bocznym Trimble Connect Visualizer.

Edytor materiałów umożliwia:
 • Tworzenie, modyfikowanie i zapisywanie własnych materiałów użytkownika

 • Dodawanie tekstur do materiałów użytkownika oraz dostosowywanie skalowania tekstur i ich podziału

 • Dostosowywanie kolorów materiałów za pomocą suwaków kolorów RGB

 • Dostosowanie przezroczystości, szorstkości, wyglądu metalicznego i intensywności wypukłości materiałów

 • Podgląd materiałów użytkownika na wszystkich wizualizowanych obiektach

 • Resetowanie wszystkich obiektów tak, aby używały swoich oryginalnych materiałów

Materiały użytkownika są przechowywane w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\TrimbleConnectVisualizer\CustomMaterials.

Uwaga:

Materiały użytkownika nie są udostępniane innym użytkownikom w usłudze Tekla Model Sharing. Wszelkie obiekty, które są mapowane na używanie dostosowanych materiałów, będą wyświetlane innych użytkownikom przy użyciu swoich kolorów klas.

Ustawianie zastępowania materiałów

Teraz można zastąpić materiały używane przez wybrane obiekty w Trimble Connect Visualizer i zamiast tego wybrać inny materiał, który ma być używany. Aby zastąpić materiały, wybierz obiekty i ustaw materiał zastępczy w oknie dialogowym Ustawienia Visualizer.

Jako materiału zastępczego można użyć dowolnego wstępnie zdefiniowanego lub dostosowanego materiału.

Po ustawieniu materiału zastępczego jego nazwa jest zapisywana w atrybucie użytkownika VISUALIZER_MATERIAL dla wybranych obiektów.

Trimble Connect Visualizer: zaktualizowany wygląd materiałów

W narzędziu Trimble Connect Visualizer zaktualizowano wygląd następujących wstępnie zdefiniowanych materiałów:
 • Beton

 • Szkło

 • Trawa

 • Ziemia

 • Stal

 • Drewno

Na poniższej ilustracji przedstawiono w kolejności od lewej do prawej strony nowy wygląd następujących materiałów: stal, beton, drewno, szkło, ziemia i trawa.

Was this helpful?
Previous
Next