Import i eksportTekla Structural Designer

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Import i eksportTekla Structural Designer

Odnowione okna dialogowe

 • Okna dialogowe Eksport do Tekla Structural Designer i Import z Tekla Structural Designer zostały odnowione. Zamiast kart, w tych oknach dialogowych znajdują się teraz rozwijane sekcje dotyczące różnych ustawień, np. Konwersje lub Zbrojenie w oknie dialogowym importu.

 • W oknie dialogowym importu można wyświetlać podgląd pliku konwersji zbrojenia.

 • Odnowiono okno dialogowe Narzędzie porównywania modeli.

Ulepszenia dotyczące eksportu

 • Podczas eksportowania obiektów fundamentów do Tekla Structural Designer, prostokątne stopy fundamentowe są przekazywane jako podstawy ze stóp, a nie jako słupy, które były tworzone w poprzednich wersjach.

 • Podczas eksportowania obiektów fundamentów do Tekla Structural Designer, prostokątne ławy fundamentowe są przekazywane jako podstawy z ław, a nie jako belki, które były tworzone w poprzednich wersjach.

 • Słupy betonowe w kształcie litery L, w kształcie litery T i w kształcie litery C są prawidłowo eksportowane do Tekla Structural Designer.

 • Słupy betonowe z innymi profilami są eksportowane do Tekla Structural Designer w następujący sposób:

  • Profile FLDPL są eksportowane jako kolanka

  • Profile REC_A, REC_B, ... REC_H są eksportowane jako trapezy

  • Profile REC_I są eksportowane jako równoległoboki

  • Profile II są eksportowane jako przekroje I

  • Profile TRI_B są eksportowane jako trójboczne wieloboki

  • Profile HXGON o takiej samej długości osi głównej na obu końcach są eksportowane jako sześcioboczne wieloboki.

  • Profile OCT są eksportowane jako ośmioboczne wieloboki, jeśli są wielobokami foremnymi

  • Profile OCTGON o takiej samej długości osi głównej na obu końcach są eksportowane jako ośmioboczne wieloboki

Ulepszenia dotyczące importu

 • Podczas importowania obiektów fundamentów (podstaw ze stóp) z Tekla Structural Designer są tworzone stopy fundamentowe zamiast płyt, które były tworzone w poprzednich wersjach.

 • Podczas importowania obiektów fundamentów (podstaw z ław) z Tekla Structural Designer są tworzone ławy fundamentowe zamiast płyt, które były tworzone w poprzednich wersjach.

 • Słupy betonowe utworzone jako przekroje L, przekroje T lub przekroje C są prawidłowo importowane z Tekla Structural Designer.

  Nie są uwzględniane następujące przekroje:

  • Przekroje L o nierównych grubościach ramienia pionowego i poziomego

  • Przekroje T, które nie są symetryczne (w których odległość belki nie jest równa połowie szerokości)

  • Przekroje C o nierównych grubościach środnika, pasa górnego i pasa dolnego

 • Słupy betonowe utworzone jako kolanka, trapezy, przekroje I, równoległoboki, trójkąty, sześciokąty lub ośmiokąty są importowane prawidłowo z Tekla Structural Designer.

Ulepszenia dotyczące importu zbrojenia

Jeśli są zainstalowane zgodne wersje Tekla Structural Designer i Tekla Structures i jeśli jest używana konfiguracja Tekla Structures Diamond lub Tekla Structures Graphite, wówczas w przypadku zaimportowania pliku .tsmd są dostępne następujące ulepszenia dotyczące konstrukcji betonowych wylewanych na miejscu:

 • Dla stóp fundamentowych, ław fundamentowych, belek, słupów i ścian zaimportowanych z Tekla Structural Designer można tworzyć Zestawy prętów. Dotyczy to luźnych prętów, nie siatek.

  W oknie dialogowym Import z Tekla Structural Designer otwórz sekcję Zbrojenie, a następnie sekcję Importuj zbrojenie do, po czym zaznacz pola wyboru przy odpowiednich typach elementów.

  • W przypadku stóp jest tworzony pojedynczy zestaw prętów dla każdej warstwy prętów (górnej zewnętrznej i wewnętrznej oraz dolnej zewnętrznej i wewnętrznej) w każdej stopie. Do tworzenia haków są używane modyfikatory detalu końcowego.

  • W przypadku belek, słupów i ścian tworzone są zestawy prętów podłużnych dla zbrojenia głównego i zestawy prętów poprzecznych dla strzemion. Tworzone są oddzielne zestawy prętów dla strzemion lub łączy w każdym przęśle belki, słupie lub panelu ściennym albo w każdej strefie o innej średnicy prętów. Różne regiony, takie jak podpora i przęsło, są modelowane jako strefy rozstawu. Linie podziału i modyfikatory detalu końcowego są używane do tworzenia zakładów równoległych, mijankowych, z odgięciem lub haków. Modyfikatory właściwości są używane, jeśli w zestawie prętów znajdują się pręty podłużne o różnych średnicach.

  • W przypadku ścian, zestawy prętów są przycinane w otworach, ale nie szczegółowo.

 • Osobno dla każdego kierunku płyty w Tekla Structural Designer, przesłanie zbrojenia spowoduje teraz utworzenie pojedynczego zestawu prętów, a nie po jednym zestawie na każdy pas, w którym dane zbrojenia są spójne. Na przykład, możliwy jest pojedynczy zestaw dla kierunku X i trzy zestawy dla kierunku Y, w zależności od danych w Tekla Structural Designer.

Was this helpful?
Previous
Next