Nowy katalog kształtów

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Nowy katalog kształtów

Katalog kształtów został odnowiony. Ma nowy interfejs użytkownika i wiele nowych funkcji.

Można na przykład grupować kształty, tworzyć podgrupy, dodawać etykiety do kształtów i oznaczać ważne kształty za pomocą gwiazdek. Ulepszono również Importowanie i eksportowanie. Można teraz przenosić kształty i grupować hierarchie jednocześnie lub oddzielnie między modelami.

Aby uzyskać dostęp do katalogu kształtów i go zmodyfikować, przejdź do menu Plik i kliknij Katalogi > Katalog kształtów.

Po utworzeniu lub zmodyfikowaniu elementów i kliknięciu ... obok pola Kształt we właściwościach elementu w celu wybrania kształtu, zostanie otwarte nowe okno dialogowe Wybierz kształt.

Was this helpful?
Previous
Next