Aktualizacje w edytorze szablonów, szablony i raporty

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Aktualizacje w edytorze szablonów, szablony i raporty

Podręcznik Edytor szablonów jest teraz dostępny w Tekla User Assistance. Istnieje również kilka nowych ustawień umożliwiających sterowanie tworzeniem szkiców prętów.

Podręcznik Edytor szablonów dostępny w Tekla User Assistance

Podręcznik Edytor szablonów był dostępny w Tekla User Assistance w podręczniku „Zarządzanie Tekla Structures” do Tekla Structures 2020 SP3. Teraz można przeglądać zawartość i normalnie skorzystać z wyszukiwania. Jego treść jest taka sama, jak treść pomocy w Edytorze szablonów. Wcześniej Podręcznik Edytor szablonów był dostępny w Tekla User Assistance wyłącznie w formacie PDF.

Podręcznik Edytor szablonów jest aktualnie dostępny wyłącznie w języku angielskim.

Ulepszenia edytora szablonów

Ustawienia pozwalające kontrolować sposób tworzenia szkicu zbrojenia

Ustawienia określające sposób kontrolowania tworzenia szkicu prętów zostały dodane do Właściwości pola graficznego > Dowolne atrybuty jako atrybuty Aplikacja w Edytorze szablonów. Są teraz dostępne jako lista wstępnie zdefiniowanych atrybutów w celu ułatwienia wyboru. Wcześniej te atrybuty musiały być zdefiniowane na karcie Użytkownik poprzez wpisanie nazw i wartości atrybutów.

Jeśli ten sam atrybut jest ustawiony zarówno na karcie Użytkownik, jak i karcieAplikacja, atrybut Aplikacja będzie mieć pierwszeństwo.

Ulepszenia dotyczące pola graficznego

W oknie Właściwości pola graficznego można teraz określić, czy pole graficzne ma być zawsze przekazywane do danych wyjściowych (Zawsze widoczne), czy też ma być przekazywane na podstawie reguły zdefiniowanej dla tego pola (Widoczne). Wynikiem tej reguły musi być wartość prawda lub fałsz.

Nowy funkcje obsługi łańcuchów do zmiany wielkości znaków

Dodano dwie nowe funkcje obsługi łańcuchów dla reguł i formuł, tolower(<param>) i toupper(<param>), które pozwalają odpowiednio zmienić wielkość znaków na małe lub wielkie litery.

Zmiany w atrybutach szablonu

Istnieje kilka nowych atrybutów szablonu, a niektóre atrybuty zostały zmienione. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Zmiany atrybutów szablonu.

Was this helpful?
Previous
Next