Ulepszenia w Tekla Model Sharing

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Ulepszenia w Tekla Model Sharing

W Tekla Structures 2021 wprowadzono kilka ulepszeń w Tekla Model Sharing. Między innymi właściciele modelu mogą teraz eksportować i importować użytkowników, a pliki i foldery w folderach XS_FIRM i XS_PROJECT mogą być wykluczone z udostępniania.

Nowe sposoby zarządzania użytkownikami modelu i wysyłania im wiadomości

Użytkownicy z rolą Właściciel mogą teraz eksportować i importować użytkowników w oknie dialogowym Użytkownicy, a użytkownicy z wszystkimi rolami z wyjątkiem roli Obserwator mogą teraz wysyłać powiadomienia e-mail do innych osób.

  • Aby otworzyć okno dialogowe Użytkownicy, w menu Plik wybierz Udostępnianie > Użytkownicy.

Importowanie i eksportowanie użytkowników

Teraz można eksportować listę użytkowników w modelu udostępnionym. Pozwala to na zmienianie ról użytkowników lub na dodawanie tych samych użytkowników do innego modelu udostępnionego.

Po kliknięciu Eksportuj użytkowników lista użytkowników jest zapisywana w pliku users.csv, w podfolderze \ModelSharing znajdującym się w folderze modelu. Format listy to <adres e-mail>;<rola>.

Można wykonać następujące operacje:
  • Otworzyć plik users.csv i zmienić role użytkowników albo usunąć uprawnienia użytkowników do modelu, ustawiając ich role jako NONE. Po zapisaniu zmian w pliku users.csv zaimportuj listę, klikając Importuj użytkowników.

  • Dodać tych samych użytkowników do innego modelu udostępnionego, klikając Importuj użytkowników.

    Zauważ, że należy przejść do podfolderu \ModelSharing znajdującego się w folderze modelu, z którego została wyeksportowana lista użytkowników, albo skopiować plik users.csv z podfolderu \ModelSharing w inne miejsce.

Wysyłanie powiadomień e-mail

Teraz można wysyłać powiadomienia e-mail do innych użytkowników modelu w dowolnym momencie.

Po zaznaczeniu pola wyboru Wyślij e-mail z powiadomieniem do użytkownika. zostanie wyświetlone okno komunikatu. Treść powiadomienia można wpisać w oknie komunikatu.

Na liście Użytkownicy modelu można wybrać użytkowników, do których ma zostać wysłana wiadomość, albo wysłać wiadomość do wszystkich użytkowników, jeśli na liście Użytkownicy modelu nie zostaną wybrani żadni użytkownicy.

Wykluczanie plików i folderów z synchronizacji z folderami XS_FIRM i XS_PROJECT

Plik FileSharing.ini służący do wykluczania plików i folderów z ustawień udostępniania nie jest już tworzony automatycznie w folderze <model folder>\ModelSharing\Settings. Zamiast tego można ręcznie wykluczyć pliki przechowywane w folderze XS_PROJECT, folderze XS_FIRM lub ich podfolderach. W ten sposób menedżerowie BIM mogą mieć własny plik ustawień w folderze modelu, dzięki czemu mają możliwość udostępniania potrzebnych plików innym użytkownikom.

Aby określić, które pliki lub foldery mają zostać wykluczone, kliknij Wykluczw oknie dialogowym Ustawienia udostępniania, a następnie wybierz pliki i foldery.

Zmiany ról nie wymagają już ponownego uruchomienia

Teraz w przypadku zmiany roli użytkownika w modelu udostępnionym na Obserwator lub Obserwator projektu nie trzeba już zamykać i ponownie otwierać Tekla Structures oraz modelu udostępnionego.

Wyświetlanie postępu synchronizacji danych z folderów XS_FIRM i XS_PROJECT

To ulepszenie zostało wprowadzone już w wersji Tekla Structures 2020 SP2. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz 2020 SP2: Nowe funkcje i ulepszenia.

Was this helpful?
Previous
Next