Ulepszenia układu rysunku

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Ulepszenia układu rysunku

Tekla Structures 2021 umożliwia jeszcze łatwiejszą pracę z układami rysunku. Teraz można na przykład dostosowywać układy tabel na poszczególnych rysunkach.

Układy specyficzne dla rysunku: zmienianie zestawów tabel na poszczególnych rysunkach

Począwszy od wersji Tekla Structures 2021 można łatwo wprowadzać niewielkie zmiany w zestawach tabel na rysunkach. W ten sposób można uniknąć nakładania się zawartości rysunku i tabel oraz usuwać takie nakładanie bez konieczności edytowania układu rysunku czy tworzenia nowych układów lub formatów rysunków dla każdego przypadku.

Aby wprowadzać zmiany w zestawach tabel na rysunkach, należy wykluczyć tabele z układu rysunku. Po wykluczeniu tabeli staje się ona elementem bieżącego rysunku, więc wszelkie zmiany wprowadzone w tej tabeli nie zostaną zapisane w układzie rysunku.

Wszystkie tabele, które nie zostały wykluczone na rysunku, są nadal powiązane z oryginalnym układem rysunku, więc wszelkie zmiany wprowadzone w niewykluczonych tabelach w układzie rysunku są nadal aktualizowane na bieżącym rysunku.

Uwaga:

Jeśli jakiekolwiek tabele są wykluczone z rysunku, nie można zmienić formatu rysunku.

Wykluczanie tabel

Aby rozpocząć wprowadzanie zmian w tabelach na bieżącym rysunku:
  1. Na otwartym rysunku wybierz tabelę, którą chcesz edytować.

  2. Kliknij tabelę prawym przyciskiem myszy i wybierz Wyklucz szablon z układu.

Teraz można przesunąć, obrócić lub usunąć wykluczoną tabelę bezpośrednio na rysunku.

Edycja wykluczonych tabel w Edytorze układu

Aby przeskalować tabelę, określić dokładny kąt obrotu lub dodać nowe tabele do bieżącego rysunku, należy otworzyć Edytor układu. W tym celu kliknij wykluczoną tabelę prawym przyciskiem myszy i wybierz Otwórz Edytor układu.

Na liście Tabele w użyciu w oknie dialogowym Edytor układu wykluczone tabele są wyświetlane w następujący sposób: <<NAZWA TABELI>>.

Zauważ, że nie można zmieniać żadnych właściwości układu, które nie dotyczą tabel.

Odrzucanie zmian w tabelach

Jeśli chcesz odrzucić dowolne zmiany w tabelach wprowadzone na bieżącym rysunku:

  • Aby przywrócić wykluczoną tabelę do jej oryginalnego położenia i ponownie uwzględnić ją w układzie rysunku, kliknij tabelę prawym przyciskiem myszy i wybierz Przywróć położenie szablonu.

  • Aby ponownie uwzględnić wszystkie wykluczone tabele w układzie rysunku i przywrócić oryginalny układ, kliknij rysunek prawym przyciskiem myszy i wybierz Przywróć układ.

Synchronizowanie rozmiarów rysunków i rozmiarów papieru do drukowania

To ulepszenie zostało wprowadzone już w wersji Tekla Structures 2020 SP3. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz 2020 SP3: Nowe funkcje i ulepszenia.

Was this helpful?
Previous
Next