Nowy panel boczny Instruktor i inne zmiany dotyczące pomocy

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Nowy panel boczny Instruktor i inne zmiany dotyczące pomocy

Nauka korzystania z Tekla Structures jest teraz łatwa i bezproblemowa dzięki użyciu nowego panelu bocznego Instruktor!

Tekla Structures 2021 wprowadza nowy panel boczny, Instruktor, w którym są wyświetlane instrukcje dotyczące aktualnie aktywnego polecenia wstążki. Okno panelu bocznego Instruktor zawiera:
 • krótki opis polecenia

 • kroki objaśniające sposób używania polecenia

 • krótkie przykładowe animacje dotyczące używania polecenia

 • łącza do bardziej szczegółowych filmów i instrukcji w Tekla User Assistance

Panel Instruktor jest dostępny dla wszystkich poleceń wstążki zarówno w trybie modelowania, jak i rysunku.

Korzystanie z panelu Instruktor

 1. Najpierw otwórz okno panelu bocznego Instruktor. Aby otworzyć okno Instruktor, kliknij na panelu bocznym.

 2. Kliknij dowolne polecenie na wstążce.

  W oknie Instruktor zostaną wyświetlone instrukcje dotyczące wybranego polecenia.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat danego polecenia, kliknij łącza w sekcji Dowiedz się więcej w Tekla User Assistance w oknie Instruktor.

 3. Kliknij dowolne inne polecenie na wstążce.

  Zwartość okna Instruktor zmieni się i zostaną w nim wyświetlone instrukcje dotyczące nowo wybranego polecenia.

Tworzenie własnej zawartości panelu Instruktor

W panelu bocznym można łatwo utworzyć pomoc dla narzędzi z katalogu Aplikacje i komponenty. Instruktor wyświetla zawartość w zależności od bieżącego wyboru, dlatego informacje te są szczególnie przydatne do udzielania użytkownikom wskazówek przy wyborze między różnymi komponentami lub podawania instrukcji przed uruchomieniem narzędzia. Aby w pełni wykorzystać tę funkcję, użytkownicy powinni rozmieścić panele boczne w taki sposób, aby oba panele były widoczne. Nie powoduje to zastąpienia funkcji pomocy dla komponentów użytkownika, dlatego nadal można dołączać osobną stronę pomocy kontekstowej (F1) do okien dialogowych komponentu użytkownika.

 1. W katalogu Aplikacje i komponenty wybierz narzędzie, do którego chcesz dodać pomoc.

 2. Kliknij przycisk Dodaj pliki pomocy w oknie Instruktor.

  Zostanie otwarte okno dialogowe, w którym można utworzyć niezbędne pliki zgodnie z wyborem. Zawartość może być przechowywana w folderze modelu, projektu, firmowym lub systemowym. Kolejność jest zgodna ze Standardem przeszukiwania folderów.

Aby zapisać zawartość pomocy, można edytować wygenerowane pliki HTML za pomocą preferowanego edytora tekstu lub innego narzędzia edycji lub całkowicie nadpisać pliki szablonów.

Bardziej szczegółowe instrukcje można znaleźć w podrozdziale Dodaj pomoc Instruktora do aplikacji i komponentów.

Usunięto wbudowaną przeglądarkę pomocy Tekla

Oddzielna, wbudowana przeglądarka pomocy Tekla została usunięta. Teraz po naciśnięciu F1 lub Ctrl+F1 otwierany jest opis w domyślnej przeglądarce internetowej. Dzięki tej zmianie korzystanie z pomocy stanie się jeszcze łatwiejsze, ponieważ zawartość pomocy można otworzyć w preferowanej przeglądarce bez dodatkowych kliknięć.

Zamiast otwierania strony pomocy bezpośrednio z usługi online Tekla User Assistance, można nadal zainstalować pakiet pomocy offline.

Poprawione komunikaty na pasku stanu

Pasek stanu w dolnej części okna Tekla Structures ma teraz nowy wygląd, który pozwala bardziej go wyróżnić. Wiele spośród krótkich instrukcji na pasku stanu zostało poprawionych, aby lepiej wyjaśniać kroki wymagane do korzystania z narzędzi oraz aby użytkownik otrzymywał więcej informacji zwrotnych.

Zmiana dotycząca dostępu w Tekla User Assistance

Dostęp do artykułów pomocy technicznej nie jest już ograniczony wyłącznie dla użytkowników z aktywną usługą maintenance. Teraz można wyświetlać artykuły pomocy technicznej bez konieczności logowania się do usługi Tekla User Assistance. Ułatwia to i przyspiesza korzystanie z tej usługi oraz zapewnia wszystkim użytkownikom dostęp do potrzebnych informacji, nawet jeśli konta nie są prawidłowo skonfigurowane lub jeśli występują problemy z logowaniem.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej