Ulepszenia obsługi komponentów użytkownika

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Ulepszenia obsługi komponentów użytkownika

W Tekla Structures 2021 komponenty użytkownika mają wiele ciekawych ulepszeń.

Ulepszenia funkcji fVF dla dla plików wyszukiwania danych

 • Na końcu każdego wiersza w plikach wyszukiwania danych nie trzeba już umieszczać spacji ani znaków separatora. Ostatnia kolumna danych jest teraz prawidłowo pobierana bez dodatkowej spacji.

 • Teraz można określić znak separacji danych: fVF(data file, lookup value, column#[, separator character])

  • Można teraz użyć preferowanego separatora kolumn. Wcześniej było możliwe użycie jako separatorów tylko spacji.

   To umożliwia obsługę spacji w nazwach, profilach, kształtach itd., a także zastosowanie list odległości jako danych wejściowych.

  • Można również użyć pustych ciągów jako danych wejściowych.

  • Spacja początkowa i końcowa są pomijane.

  • Jako separatora można używać wyłącznie pojedynczego znaku. Przykładowo nie można stosować bardziej złożonych separatorów, takich jak "/+/", ponieważ tylko pierwszy znak jest traktowany jako separator kolumn.

Pliki danych są teraz publikowane w komponentach użytkownika

Jeśli pliki danych znajdują się w folderze modelu, pliki danych używane przez komponent użytkownika są teraz uwzględniane w eksportowanym pliku .uel.

 • Eksportowane są tylko pliki określone bezpośrednio w funkcjach fVF. Przykład: =fVF("myData.dat", ...) umożliwia bezpośrednie określenie pliku, ale =fVF(P1, ...) tego nie umożliwia.

 • Eksportowane są tylko pliki danych znajdujące się w folderze modelu lub w podfolderze CustomComponentDialogFiles.

 • Podczas importowania pliku .uel zawierającego pliki danych, pliki danych są kopiowane do folderu modelu CustomComponentDialogFiles. Jeśli istnieją konflikty z istniejącymi plikami danych, zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy.

Lepsza ochrona hasłem dla komponentu użytkownika

Ulepszono ochronę hasłem dla komponentów użytkownika. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy komponentu użytkownika w menu skrótów okna Edytor komponentów użytkownika jest dostępne nowe polecenie: Rozbij komponent z parametrami.

Teraz po rozbiciu komponentu użytkownika chronionego hasłem w oknie Edytor komponentów użytkownika nowe polecenie Rozbij komponent z parametrami wyświetli monit o wprowadzenie hasła. Tylko po wprowadzeniu właściwego hasła, komponent zostanie rozbity, a parametry i mapowania komponentu zostaną utworzone.

Jeśli rozbijesz komponent użytkownika chroniony hasłem za pomocą istniejącego polecenia Rozbij komponent, komponent użytkownika zostanie rozbity bez tworzenia parametrów i mapowań komponentu.

Ulepszenia edytora okien dialogowych komponentu użytkownika

Narzędzie Edytor okien dialogowych komponentu użytkownika obsługuje teraz wszystkie te same typy wartości, które są dostępne we właściwościach komponentu użytkownika. Oznacza to na przykład, że teraz można określić typ wartości zmiennej jako kształt, co zapewni dostęp do katalogu kształtów w oknie dialogowym komponentu.

Ograniczenia dotyczące nazw zmiennych

 • W komponentach użytkownika nie można już używać stałych matematycznych, takich jak PI lub e, jako nazw parametrów.

 • W edytorze komponentów użytkownika nie można już używać nazw zmiennych, które zawierają operatory matematyczne (+,-,*,/).

Was this helpful?
Previous
Next