Eksportowanie modeli Tekla Structures do Tekla EPM za pomocą pluginu Tekla EPM

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Eksportowanie modeli Tekla Structures do Tekla EPM za pomocą pluginu Tekla EPM

Teraz można wyeksportować informacje o modelu Tekla Structures do Tekla EPM bezpośrednio z menu Plik. Wcześniej plugin Tekla EPM służący do eksportowania i importowania informacji Tekla EPM był dostępny jako rozszerzenie w Tekla Warehouse.

Opcja eksportowania bieżącego modelu do Tekla EPM została dodana do menu Plik > Eksportuj.

Po wybraniu Tekla EPM w menu Plik > Eksportuj zostanie otwarte okno dialogowe Tekla EPM plugin.

W tym miejscu można określić nazwę pliku eksportu oraz informacje zawarte w pliku eksportu.

Po kliknięciu Eksport do Tekla EPM rozpocznie się eksport, a ustawienia eksportu zostaną zapisane do wykorzystania w przyszłości. Wszystkie informacje, w tym rewizje rysunków, zestawienia materiałowe, atrybuty użytkownika, pliki CNC i pliki rysunków, są eksportowane do pakietu .zip zawierającego pojedynczy plik XML Tekla EPM.

Po zakończeniu eksportu można zaimportować plik XML Tekla EPM do Tekla EPM.

Was this helpful?
Previous
Next