Ulepszona kontrola kolizji modelu referencyjnego

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Ulepszona kontrola kolizji modelu referencyjnego

Menedżer kontroli kolizji został ulepszony, aby lepiej i szybciej wykrywać kolizje w modelach referencyjnych.

Nowe ustawienia wybierania typów obiektów

W oknie dialogowym Menedżer kontroli kolizji można teraz łatwo kontrolować, jakiego typu obiekty są uwzględnione w kontroli kolizji. Można wybrać, czy kontrola kolizji obejmuje kolizje między modelami referencyjnymi, kolizje obiektów w modelach referencyjnych i kolizje obiektów Tekla Structures. Można również określić minimalną odległość dla raportowania kolizji między obiektami modelu referencyjnego.

Ustawienia wybrane w oknie dialogowym Menedżer kontroli kolizji określają, co jest uwzględniane w kontroli kolizji. Ustawienia są powiązane z opcjami zaawansowanymi, których wartości nie są zmieniane po zaznaczeniu lub wyczyszczeniu pól wyboru ustawień. Po otwarciu nowego modelu lub ponownym uruchomieniu Tekla Structures ustawienia zostaną zresetowane, aby pasowały do wartości opcji zaawansowanych. Opcje zaawansowane były już dostępne we wcześniejszych wersjach Tekla Structures.

 • Między modelami referencyjnymi

  Kolizje między modelami referencyjnymi są uwzględniane w kontroli kolizji.

  Powiązana opcja zaawansowana: XS_CLASH_CHECK_BETWEEN_REFERENCES.

 • Obiekty w modelach referencyjnych

  Kolizje w modelach referencyjnych są uwzględniane w kontroli kolizji (śruby i spoiny nie są uwzględnione).

  Powiązana opcja zaawansowana: XS_CLASH_CHECK_INSIDE_REFERENCE_MODELS.

 • Minimalna odległość (mm)

  Na liście kontroli kolizji raportowane są obiekty modelu referencyjnego znajdujące się bliżej siebie niż ustawiona minimalna odległość. Największa możliwa odległość minimalna wynosi 500 mm.

  Minimalnej odległości można na przykład używać do wykrywania luzu między rurami w modelu referencyjnym a konstrukcją, aby zapewnić wymagany rozstaw izolacji rur lub podpór.

 • Między elementami

  Kolizje między obiektami Tekla Structures są uwzględniane w kontroli kolizji.

  Powiązana opcja zaawansowana: XS_CLASH_CHECK_BETWEEN_PARTS.

Jeśli w oknie Menedżer kontroli kolizji istnieje już lista kolizji, zaznaczenie lub usunięcie wszystkich pól wyboru nowych ustawień spowoduje rozpoczęcie nowej sesji kontroli kolizji. Tekla Structures wyświetli okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz zapisać bieżącą sesję kontroli kolizji.

Nowe paski postępu

Menedżer kontroli kolizji obecnie wyświetla oddzielne paski postępu dla sprawdzania kolizji i dodawania kolizji do listy kolizji w Menedżer kontroli kolizji.

 • Po uruchomieniu kontroli kolizji Tekla Structures otwiera okno dialogowe, w którym wyświetlany jest pasek postępu kontroli kolizji: najpierw dla obiektów natywnych Tekla Structures, a następnie dla obiektów modelu referencyjnego i sekcji wylewania. W razie potrzeby można anulować kontrolę kolizji w oknie dialogowym paska postępu.

 • Po zakończeniu kontroli kolizji pasek stanu Menedżer kontroli kolizji wyświetla kolejny pasek postępu, który wskazuje, jak długo zajmie dodanie wszystkich kolizji do listy kolizji. Jest to szczególnie przydatne w przypadku wielu kolizji. Po zakończeniu przygotowania listy, komunikat na pasku stanu zmieni się na Gotowy.

Typy modelu referencyjnego

Ulepszona kontrola kolizji jest używana w przypadku, gdy kontrola kolizji zawiera obiekty modelu referencyjnego lub natywne sekcje wylewania Tekla Structures. Ulepszenia obsługują modele referencyjne IFC/IFC4 i .tekla (z wyłączeniem modeli podkładu) oraz modele referencyjne wstawione przy użyciu punktu bazowego. Tak jak wcześniej, w kontroli kolizji mogą być również uwzględniane modele referencyjne w innych formatach, takich jak DGN, DWG i SKP.

Ograniczenia

 • Kolizje nie są wykrywane, jeśli profile i pozycje są identyczne.

 • W przypadku wybrania zespołu natywnego Tekla Structures lub zespołu modelu referencyjnego za pomocą przełącznika wyboru Wybierz zespoły w menu kontekstowym opcja Kontrola kolizji nie jest dostępna. Wybrane zespoły można sprawdzić w oknie Menedżer kontroli kolizji, klikając .

 • Nie można używać przybliżania i podświetlania obiektów kolizji, jeśli na liście kolizji występuje tylko jedna kolizja. Aby przybliżyć i podświetlić, kliknij prawym przyciskiem myszy kolizję na liście i wybierz Informacje o kolizjach.

 • Skala modelu referencyjnego nie jest brana pod uwagę, jeśli skala <1.

Was this helpful?
Previous
Next