Zmiany w atrybutach szablonu

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Zmiany w atrybutach szablonu

W Tekla Structures 2021 wprowadzono kilka nowych atrybutów szablonu.

Głębokość otworu śruby

Za pomocą nowego atrybutu szablonuDEPTH DEPTH w wierszach o typie zawartości HOLE w szablonach można wyświetlać głębokość otworu śruby. DEPTH jest przydatne w raportowaniu głębokości otworów nieprzelotowych, które nie przechodzą całkowicie przez elementy.

Powierzchnia deskowania w globalnym układzie współrzędnych

Za pomocą poniższych nowych atrybutów szablonu można raportować powierzchnie deskowania w oparciu o powierzchnie zespołu betonowego wylewanego na miejscu, których wektory normalne wskazują w kierunku dolnym lub bocznym formy w globalnym układzie współrzędnych:

  • AREA_FORM_TOP_GLOBAL

  • AREA_FORM_BOTTOM_GLOBAL

  • AREA_FORM_SIDE_GLOBAL

Tych atrybutów można używać w wierszach o typie zawartości CAST_UNIT w szablonach. Te atrybuty nie działają w wierszach PART.

W przeciwieństwie do prefabrykowanych elementów betonowych, powierzchnie deskowania betonowych elementów wylewanych na miejscu nie są zależne od ustawień Górnej płaszczyzny formyKierunek wylewania. W przypadku zespołów betonowych prefabrykowanych można nadal stosować atrybuty szablonu AREA_FORM_TOP, AREA_FORM_BOTTOM i AREA_FORM_SIDE.

ROW_IN_ALLPAGES

Dodano nowy atrybut szablonu ROW_IN_ALLPAGES. W przypadku zastosowania tego atrybutu w polu wartości numer wiersza jest zwiększany również na następnej stronie. Wcześniej był dostępny tylko atrybut ROW_IN_PAGE, co powodowało utworzenie przyrostowego numeru rozpoczynającego się od 1 na początku każdej nowej strony.

SUB_ID_WITH_LETTERS oraz SUB_ID_WITH_LETTERS_LAST

Obecnie podczas raportowania grup prętów zbieżnych utworzonych za pomocą zestawów prętów można użyć SUB_ID_WITH_LETTERS i SUB_ID_WITH_LETTERS_LAST jako atrybutów szablonów.

To ulepszenie zostało wprowadzone już w wersji Tekla Structures 2020 SP3.

CROSS_SECTION_AREA oraz WEIGHT_PER_UNIT_LENGTH

Istniejące atrybuty szablonu CROSS_SECTION_AREA i WEIGHT_PER_UNIT_LENGTH są teraz dostępne dla zbrojenia w wierszach REBAR i SINGLE REBAR.

Was this helpful?
Previous
Next