Nowe otwory nieprzelotowe i ulepszenia otworów śrub

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Nowe otwory nieprzelotowe i ulepszenia otworów śrub

W Tekla Structures 2021 wprowadzono funkcję otworu nieprzelotowego. Otwór nieprzelotowy to otwór, który nie przechodzi całkowicie przez materiał obiektu. Funkcja otworu nieprzelotowego w Tekla Structures umożliwia utworzenie w prosty sposób otworów o częściowej głębokości w elementach. Otwory nieprzelotowe odgrywają ważną rolę na przykład w aluminiowych ścianach osłonowych i lekkich konstrukcjach stalowych.

Nowy typ otworu śruby: Otwór nieprzelotowy

Można modelować otwory o częściowej głębokości za pomocą polecenia Śruba na karcie Stal, ustawiając Typ otworu zwykłego jako Nieprzelotowy dla właściwości Śruba Właściwości śrub na panelu właściwości. Następnie, dostępne będzie nowe pole Głębokość otworu, aby zdefiniować głębokość otworu.

Głębokość otworu nieprzelotowego jest mierzona od punktów odniesienia śruby/otworu, a minimalna głębokość otworu nieprzelotowego wynosi 0,1 mm.

Jeśli chcesz utworzyć otwory nieprzelotowe przechodzące przez kilka warstw materiału, a między warstwami znajdują się przerwy, na przykład między dwoma pasami elementu, należy odpowiednio dostosować wartość Długość cięcia w sekcji Śruby, podobnie jak w przypadku śrub.

W Tekla Structures 2021 dostępne są również następujące funkcje:

  • Otwory nieprzelotowe mogą być używane w komponentach użytkownika.

  • Otwory nieprzelotowe wpływają na numerację w taki sam sposób jak inne śruby.

  • Otwory nieprzelotowe są obsługiwane w różnych typach eksportu Tekla Structures, na przykład w eksporcie IFC2x3, IFC4 i NC/DSTV.

  • Na rysunkach można wyświetlić głębokość otworu nieprzelotowego za pomocą nowego atrybutu Głębokość otworu w znakach śrub.

  • Aby wyświetlić wartości głębokości otworów w raportach, należy zastosować nowy atrybut szablonu DEPTH w wierszach HOLE typu zawartości.

Ulepszenia otworów śrub

  • Wcześniej podczas eksportu otworów śrub w formacie IFC4 eksportowano również śruby. Ten problem został naprawiony.

  • Czasami podczas eksportowania do IFC śruby mogły mieć różną długość. Ten problem został naprawiony.

  • Oś śruby nie jest już widoczna dla eksportowanych otworów śrub.

  • Można teraz eksportować otwory częściowe do IFC.

Was this helpful?
Previous
Next