Wybierz definicję zbrojenia

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Wybierz definicję zbrojenia

Podczas tworzenia lub zmiany zbrojenia, takiego jak grupa prętów zbrojeniowych, zestaw prętów lub komponent zbrojenia, możesz wybrać definicję prętów z katalogu zbrojenia. Wybranie definicji automatycznie ustawia niektóre podstawowe właściwości zbrojenia, takie jak gatunek, rozmiar i promień gięcia.

  1. Otwórz właściwości zbrojenia.
  2. W panelu właściwości lub oknie dialogowym komponentu kliknij przycisk ... obok pola Rozmiar.

    Pojawi się okno dialogowe Wybierz pręt.

  3. W razie potrzeby organizuj widok katalogu zbrojenia.

    Na przykład można filtrować definicje zbrojenia lub grupować i sortować je inaczej.

  4. Wybierz definicję zbrojenia z listy.
  5. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Wybierz pręt.
  6. Kliknij Zmień we właściwości zbrojenia, aby zastosować zmiany.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej