Zmiana pojedynczego pręta zbrojeniowego, grupy prętów lub siatki

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Zmiana pojedynczego pręta zbrojeniowego, grupy prętów lub siatki

Zbrojenie można zmienić, stosując bezpośrednią zmianę. Można to zrobić poprzez przeciągnięcie uchwytów albo wybranie polecenia z kontekstowego paska narzędzi.

Uwaga:

Bezpośrednia zmiana nie działa na poniższych typach zbrojeń:

Jeśli zbrojenie zostało utworzone przy użyciu komponentu, musisz rozbić komponent przed użyciem bezpośredniej zmiany.

Przed rozpoczęciem:

 • Upewnij się, że przełącznik Bezpośrednia zmiana jest aktywny.
 • Wybierz zbrojenie.

  Tekla Structures wyświetla uchwyty, za których pomocą można zmienić zbrojenie, a także wyświetla ikonę paska narzędzi . Kliknij tę ikonę, aby otworzyć pasek narzędzi i wybrać odpowiednie polecenie. Dostępne polecenia są zależne od typu zmienianego zbrojenia.

Aby zmienić pojedynczy pręt zbrojeniowy, grupę prętów lub siatkę zbrojeniową:

Aby Procedura Polecenie dostępne dla

Zmienić grubość otuliny pręta zbrojeniowego

Przeciągnij uchwyt linii w żądane położenie.

Prętów zbrojeniowych, grup prętów zbrojeniowych, siatek zbrojeniowych

Dodać punkty wieloboku do pręta zbrojeniowego

Przeciągnij uchwyt punktu środkowego w żądane położenie.

Prętów zbrojeniowych, grup prętów zbrojeniowych, wielobocznych i giętych siatek zbrojeniowych

Dodać punkty na początku lub końcu pręta

 1. Kliknij początkowy lub końcowy punkt referencyjny pręta zbrojeniowego .
 2. Na pasku narzędzi kliknij przycisk Dodaj nowy punkt .
 3. Wybierz miejsce dla nowego punktu początkowego lub końcowego.

Prętów zbrojeniowych, grup prętów

Usunąć punkty z pręta zbrojeniowego

 1. Wybierz co najmniej jeden punkt odniesienia.
 2. Naciśnij klawisz Delete.

Prętów zbrojeniowych, grup prętów zbrojeniowych, wielobocznych i giętych siatek zbrojeniowych

Dodać haki

 1. Kliknij punkt początkowy lub końcowy pręta zbrojeniowego .

  Zostanie wyświetlony pasek narzędzi dotyczący właściwości haka.

 2. Wybierz kształt dla haka.
 3. Jeśli wybierzesz opcję Hak użytkownika, wprowadź kąt, promień i długość dla haka, a następnie kliknij pole .

Prętów zbrojeniowych, grup prętów

Zmienić promień gięcia pręta zbrojeniowego

 1. Na pasku narzędzi kliknij przycisk Zmień promień gięcia .
 2. Wprowadź wartość w polu obok przycisku Zmień i naciśnij klawisz Enter.

Prętów zbrojeniowych, grup prętów

Zmienić średnicę pręta zbrojeniowego

 1. Na pasku narzędzi kliknij przycisk Zmień średnicę .
 2. Wybierz wartość z listy obok przycisku Zmień średnicę.

Prętów zbrojeniowych, grup prętów zbrojeniowych, siatek zbrojeniowych

Zmienić rozstawy, dostosowując odległość

 1. Na pasku narzędzi kliknij przycisk Zmień rozstawy .
 2. Przeciągnij uchwyt w żądane położenie.

Grup prętów zbrojeniowych, siatek

Zmienić rozstawy, dzieląc odległość na dwa

 1. Na pasku narzędzi kliknij przycisk Zmień rozstawy .
 2. Przeciągnij uchwyt punktu środkowego w żądane położenie i zwolnij uchwyt.

  Tekla Structures utworzy nowy pręt zbrojeniowy, a odległość zostanie podzielona na dwa. Rozstaw w dwóch nowych odległościach będzie maksymalnie zbliżona do odległości pierwotnej.

 3. W razie potrzeby zmień liczbę rozstawów lub wartość rozstawu. Kliknij uchwyt punktu środkowego i wprowadź wymagane wartości do pól na pasku narzędzi, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Grup prętów zbrojeniowych, siatek

Przesunąć, dodać lub usunąć zbrojenie

 1. Na pasku narzędzi kliknij przycisk Przenieś, dodaj, usuń zbrojenie .

  Tekla Structures wyświetli uchwyty linii dla każdego pręta.

 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby przesunąć pręt zbrojeniowy, podświetl go i przeciągnij w żądane miejsce.
  • Aby dodać pręt między dwa pręty zbrojeniowe, kliknij .
  • Aby usunąć pręty zbrojeniowe, wybierz je i naciśnij klawisz Delete.

Grup prętów zbrojeniowych, siatek

Was this helpful?
Wstecz
Dalej