Tworzenie układu cięgien zbrojenia

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Tworzenie układu cięgien zbrojenia

Możesz tworzyć sprężone proste lub wygięte cięgna do elementów betonowych.

Uwaga:

Aby rozmieścić cięgna, najpierw utwórz punkty dla elementów, dla którego tworzysz cięgna. Na karcie Edytuj kliknij Punkty i wybierz opcję Na płaszczyźnie, aby otworzyć okno dialogowe Punkty rozmieszczone wg schematu. Określ współrzędne punktów.

 1. Na karcie Zbrojenie kliknij Struna.

  Jeśli przed utworzeniem zbrojenia wymagana jest zmiana właściwości, przytrzymaj klawisz Shift i kliknij polecenie Struna, aby otworzyć panel właściwości Rozkład strun.

 2. Wybierz element, dla którego tworzysz cięgna.
 3. Wskaż każdy z punktów, aby rozmieścić cięgna (na przykład na końcu elementu).

  Wskazane punkty zdefiniują pierwszy przekrój poprzeczny.

 4. Aby zakończyć wskazywanie, kliknij środkowym przyciskiem myszy.
 5. Wskaż punkty w celu rozmieszczenia cięgien.
  • Jeśli tworzysz pojedynczy przekrój poprzeczny, wskaż dwa punkty, aby zdefiniować długość cięgien.

  • Jeśli tworzysz co najmniej dwa przekroje poprzeczne, wówczas dla każdego przekroju poprzecznego wybierz punkty, aby wskazać pozycje cięgien. Wskaż pozycje cięgien w tej samej kolejności, jak dla pierwszego przekroju poprzecznego.

 6. Aby zakończyć wskazywanie, kliknij środkowym przyciskiem myszy.

  Tekla Structures utworzy cięgna.

 7. Jeśli chcesz zmienić właściwości struny:
  1. Kliknij dwukrotnie rozkład strun, aby otworzyć właściwości Rozkład strun.
  2. Zmień właściwości.
  3. Kliknij Zmień.
Was this helpful?
Wstecz
Dalej