Sprawdzanie poprawności geometrii zbrojenia

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Sprawdzanie poprawności geometrii zbrojenia

Utworzenie lub zmiana zbrojenia może spowodować powstanie nieprawidłowej geometrii zbrojenia. Na przykład zbyt duży promień gięcia może spowodować nieprawidłową geometrię zbrojenia. Jeżeli model zawiera zbrojenie z nieprawidłową geometrią, to zbrojenie nie zostanie pokazane na rysunkach. Zbrojenie stanie się widzialne, a rysunki zostaną zaktualizowane, dopiero po skorygowaniu geometrii.

Uwaga:

Sprawdzanie poprawności geometrii zbrojenia nie działa w przypadku pierścieniowych ani zakrzywionych grup prętów zbrojeniowych.

  1. W menu Plik kliknij Diagnozuj i napraw, a następnie w obszarze Model kliknij Diagnozuj.
  2. Sprawdź wyniki.

    Jeśli w geometrii występują nieprawidłowości, wówczas Tekla Structures wyświetli ostrzeżenie i narysuje cienką linię między uchwytami zbrojenia w celu pokazania nieprawidłowej geometrii.

    Możesz skorygować geometrię zbrojenia, wybierając tę linię i zmieniając właściwości zbrojenia.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej