Jak obliczyć długość prętów zbrojeniowych

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Jak obliczyć długość prętów zbrojeniowych

W Tekla Structures dostępne są trzy metody obliczania długości pręta zbrojeniowego:

 • Wzdłuż osi — jest to metoda domyślna
 • Jako suma długości segmentów
 • Przy użyciu formuły

Wzdłuż osi

Obliczenie długości osi jest stosowane domyślnie, gdy w menu Plik > Ustawienia > Opcje zaawansowane opcja XS_​USE_​USER_​DEFINED_​REBAR_​LENGTH_​AND_​WEIGHT jest ustawiona na wartość FALSE.

Obliczenie długości osi domyślnie wykorzystuje rzeczywistą średnicę pręta zbrojeniowego.

W przykładzie poniżej długość osi jest obliczana w następujący sposób: 450 - (30 + 14) + 2*3.14*(30+14/2)*1/4 + 250 - (30 + 14) = 670.1

gdzie

 • 30 = promień gięcia
 • 14 = średnica rzeczywista (12 jest średnicą nominalną)

Suma długości segmentów (SLL)

Obliczenie sumy długości segmentów jest oparte na średnicy segmentów prostych i nie uwzględnia promienia gięcia.

To obliczenie jest stosowane, gdy w menu Plik > Ustawienia > Opcje zaawansowane opcje XS_​USE_​USER_​DEFINED_​REBAR_​LENGTH_​AND_​WEIGHT i XS_​USE_​USER_​DEFINED_​REBARSHAPERULES są ustawione na wartość TRUE.

W poniższym przykładzie długość pręta zbrojeniowego wynosi 450 + 250 = 700

Jeśli wartość długości jest przedstawiona jako zero w raportach i zapytaniach, należy zdefiniować długość w Menedżerze kształtów prętów zbrojeniowych dla każdego kształtu.

Aby zdefiniować długość w Menedżerze kształtów prętów zbrojeniowych:

 1. W obszarze Pola planu gięcia kliknij prawym przyciskiem myszy w komórce L i z menu podręcznego wybierz opcję Suma długości segmentów (SLL).
 2. Kliknij Aktualizuj.
 3. Kliknij Zapisz.

Przy użyciu formuły

W celu obliczenia łącznej długości pręta zbrojeniowego możesz również użyć formuły w Menedżerze kształtów zbrojenia.

Musisz ustawić XS_​USE_​USER_​DEFINED_​REBAR_​LENGTH_​AND_​WEIGHT i XS_​USE_​USER_​DEFINED_​REBARSHAPERULES na wartość TRUE w menu Plik > Ustawienia > Opcje zaawansowane.

Na przykład, aby uwzględnić promień gięcia i obliczyć długość wzdłuż zewnętrznej powierzchni pręta zbrojeniowego, należy wykonać poniższe czynności:

 1. W Polach planowania gięcia, kliknij prawym przyciskiem myszy w komórce L i wybierz (formuła) z menu podręcznego.
 2. Wprowadź następującą formułę w celu obliczenia długości: S1 + S2 + 2*3.14*(RS + DIA)*1/4

gdzie

 • S1 = długość prostego ramienia 1 (406)
 • S2 = długość prostego ramienia 2 (206)
 • RS = promień zaokrąglenia (30)
 • DIA = rzeczywista średnica (14)

Dokładność

Dokładność długości pręta zbrojeniowego jest określona w pliku rebar_config.inp. W każdym środowisku te wartości mogą być inne.

Na przykład, wartości pokazane poniżej pochodzą z pliku rebar_config.inp. W środowisku domyślnym plik znajduje się w folderze ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\Environments\default\system\.

Poniższe ustawienia określają dokładność i zaokrąglenie długości ramion:

 • ScheduleDimensionRoundingAccuracy=1.0
 • ScheduleDimensionRoundingDirection="DOWN"

Poniższe ustawienia określają dokładność i zaokrąglenie łącznej długości pręta zbrojeniowego:

 • ScheduleTotalLengthRoundingAccuracy=10.0
 • ScheduleTotalLengthRoundingDirection="DOWN"

Zwróć uwagę, że XS_​USE_​ONLY_​NOMINAL_​REBAR_​DIAMETER również wpływa na obliczenie długości pręta zbrojeniowego.

Was this helpful?
Wstecz
Dalej