Korzystanie z usługi Tekla Model Sharing

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Korzystanie z usługi Tekla Model Sharing

W tej sekcji wyjaśniono podstawowy proces pracy Tekla Model Sharing.

Tekla Model Sharing jest dostępny we wszystkich konfiguracjach Tekla Structures. Wszystkie polecenia Tekla Model Sharing można znaleźć w Plik > Udostępnianie.

Aby rozpocząć korzystanie z Tekla Model Sharing, należy dysponować:

 • Zainstalowanym Tekla Structures
 • Osobistym kontem Trimble Identity połączonym z organizacją
 • Połączeniem z Internetem do udostępniania i pobierania zmian
 • Ważną licencją Tekla Model Sharing

  Tekla Model Sharing wykorzystuje licencje dla przedsiębiorstw, które nabywa się w ramach rocznej subskrypcji. Administrator firmy przypisuje licencje Tekla Model Sharing użytkownikom w narzędziu Tekla Online Admin Tool.

Jak działa Tekla Model Sharing?

W skrócie, proces pracy w Tekla Model Sharing obejmuje następujące fazy:

 1. Pobieranie usługi pamięci podręcznej

  W razie potrzeby osoba, która planuje udostępnić model pobiera usługę pamięci podręcznej Tekla Model Sharing z Tekla Downloads.

  Usługa pamięci podręcznej Tekla Model Sharing pobiera i przechowuje zmiany modelu w imieniu stacji roboczych klienta Tekla Structures. Pobranie usługi pamięci podręcznej przyspiesza proces pracy, ponieważ użytkownicy mogą pobrać zmiany do swojej lokalnej wersji modelu z sieci LAN zamiast z usługi udostępniania Tekla Model Sharing.

 2. Udostępnianie modelu innym użytkownikom

  Właściciel modelu udostępnia model jednego użytkownika i zaprasza użytkowników do dołączenia do modelu.

  Aby udostępnić model, otwórz odpowiedni model jednego użytkownika lub utwórz nowy model jednego użytkownika.

  Przed rozpoczęciem udostępniania modeli w usłudze Tekla Model Sharing musisz zalogować się, używając konta Trimble Identity w Tekla Structures. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany, otworzy się okno dialogowe logowania do konta Trimble Identity.

  Aby rozpocząć udostępnianie modelu, przejdź do menu Plik > Udostępnianie > Rozpocznij udostępnianie w celu otworzenia okna dialogowego Rozpocznij udostępnianie. Możesz zaprosić innych użytkowników do dołączenia do modelu i wysłać do nich wiadomość e-mail z zaproszeniem. Możesz też dodać użytkowników w późniejszym czasie. Osoba, która rozpoczyna udostępnianie, to Właściciel modelu.

  Po rozpoczęciu udostępniania modelu plan bazowy modelu zostanie przekazany do usługi udostępniania. Plan bazowy to obraz bieżącego stanu modelu. Nowy plan bazowy jest zwykle tworzony raz w tygodniu. Dołączanie do planu bazowego jest korzystne dla użytkowników, którzy dołączają do modelu, w którym wprowadzono już wiele zmian.

  Gdy model jest udostępniony, wówczas jest połączony z usługą udostępniania w chmurze. Każdy użytkownik modelu ma lokalną wersję modelu na swoim komputerze lub dysku sieciowym.

 3. Dołączanie do modelu

  Zaproszeni użytkownicy akceptują odebrane zaproszenia.

  Można dołączyć do modelu, który ktoś udostępnił lub można rozpocząć udostępnianie własnego modelu. Właściciel modelu udostępnionego może zapraszać innych użytkowników do modelu. Właściciel może wysyłać pocztą e-mail powiadomienie do zaproszonych użytkowników.

  Możesz również dołączyć do modelu, do którego Cię zaproszono bez powiadomienia pocztą e-mail. Wszystkie modele udostępnione, w których jesteś, znajdziesz w Plik > Udostępnianie > Przeglądaj udostępnione modele. Wybierz model z listy i kliknij Dołącz. Model zostanie pobrany i możesz zacząć pracę w nim.

 4. Praca w modelu

  Zaproszeni użytkownicy mogą rozpocząć pracę nad modelem w trybie offline.

  Nie musisz logować się na Trimble Identity za każdym razem, gdy chcesz pracować nad modelem udostępnionym. Po dołączeniu do modelu można pracować w trybie offline, o ile korzystasz z tego samego konta Windows, które było używane w czasie dołączania do modelu.

 5. Udostępnianie i pobieranie zmian

  Aby pobrać zmiany wprowadzone przez innych użytkowników do modelu i udostępnić własne zmiany, potrzebne jest połączenie z Internetem.

  1. Pobieranie zmian wprowadzonych przez innych użytkowników

   Aby Twój model był aktualny, musisz wczytać zmiany wprowadzone przez innych użytkowników do modelu z usługi udostępniania. Do modelu są wczytywane tylko zmienione dane.

   Aby wczytać, możesz przejść do obszaru Plik > Udostępnianie > Wczytaj lub kliknąć na pasku narzędzi szybkiego dostępu.

   Na ikonie Wczytaj jest widoczna liczba pakietów dostępnych do wczytywania. Każdy pakiet zawiera co najmniej jedną zmianę wprowadzoną przez innego użytkownika. Po wczytaniu wszystkich pakietów zmiany zostaną wymienione w tabeli u dołu ekranu.

   Zmiany są oznaczane kolorami:

   • Czerwony dla usuniętych obiektów
   • Żółty dla zmienionych obiektów
   • Zielony dla nowych obiektów
  2. Udostępnianie zmian innym użytkownikom

   Gdy wprowadzisz zmiany do swojego lokalnego modelu, możesz je udostępnić innym użytkownikom modelu, wysyłając je do usługi udostępniania.

   Przed wysłaniem musisz zawsze wykonać operację wczytania zmian wprowadzonych wcześniej przez innych użytkowników. Robi się to w celu rozwiązania konfliktów między zmianami wprowadzonymi przez innych użytkowników.

   Po wczytaniu pojawi się zielona strzałka na ikonie Wyślij . Teraz możesz wysłać zmiany.

   Podczas wysyłania tylko zmiany wprowadzone przez Ciebie zostaną wysłane do usługi udostępniania. Te zmiany będą dostępne dla innych użytkowników do wczytania.

  Zazwyczaj użytkownik chce wczytać zmiany wprowadzone przez innych użytkowników i wysłać zmiany kilka razy dziennie, aby zapewnić aktualność wszystkich aktualizacji. Zmiany w modelu są gromadzone w pakietach, które można bardzo szybko pobierać i przesyłać.

 6. Śledzenie postępu projektu

  Użytkownicy z rolą Właściciel mogą tworzyć nowe punkty początkowe lub bazowe modelu. Plany bazowe sprawiają, że dołączanie nowych użytkowników do modelu staje się szybsze i łatwiejsze oraz pozwala śledzić postępy w modelu.

Kto może używać udostępnionego modelu?

Za pomocą Tekla Model Sharing możesz dodawać nowych użytkowników modelu udostępnionego bez ograniczeń. Tekla Model Sharing ma cztery role określające, co użytkownik może robić w modelu udostępnionym.

 • Udostępniając swój model, automatycznie uzyskujesz rolę Właściciel. Można zapraszać więcej użytkowników i przypisywać im odpowiednie role. W typowej sytuacji możesz mieć jednego lub dwóch właścicieli, którzy mogą kontrolować wszystko w modelu udostępnionym. Listę użytkowników modelu i ich role można znaleźć w Plik > Udostępnianie > Użytkownicy. W razie potrzeby Właściciel może zmieniać role.
 • Edytor może wykonywać wszystkie operacje modelowania i rysunkowe.
 • Obserwator to rola przeznaczona dla użytkowników, którzy chcą jedynie śledzić przebieg projektu.
 • Obserwator projektu to rola dla tych, którzy używają informacji o modelu i muszą na przykład aktualizować stan produkcji.

Uprawnienia każdej roli są podane w poniższej tabeli:

Właściciel Edytor Obserwator Obserwator projektu

Wczytywanie

Tak

Tak

Tak

Tak

Wysyłanie

Tak

Tak

Nie

Tak

Modyfikowanie obiektów i rysunków

Tak

Tak

Nie

Nie

Modyfikowanie atrybutów użytkownika

Tak

Tak

Nie

Tak

Zapraszanie/usuwanie użytkowników, zmienianie ról, planu bazowego, wykluczenie z udostępniania

Tak

Nie

Nie

Nie

Właściciel ma wszystkie uprawnienia, Edytor ma wszystkie uprawnienia z wyjątkiem administrowania modelem, Obserwator może tylko wczytywać zmiany, a Obserwator projektu może wczytywać i wysyłać, ale nie może modyfikować obiektów ani rysunków, tylko atrybuty użytkownika, które nie wpływają na numerację.

Oprócz użytkownika, który ma rolę Właściciel, administrator firmy można wyświetlić wszystkie modele udostępnione organizacji oraz użytkowników i ich role w serwisie internetowym Management Console for Tekla Model Sharing. Administrator może zmienić role w Management Console bez otwierania Tekla Structures.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej