Co to jest Tekla Model Sharing

Tekla Structures
2021
Tekla Structures

Co to jest Tekla Model Sharing

Usługa Tekla Model Sharing pozwala na wydajne modelowanie grupowe w ramach jednego modelu Tekla Structures. Dzięki usłudze Tekla Model Sharing użytkownicy mają możliwość swobodnej pracy na tym samym modelu w tym samym czasie, ale w różnych miejscach i strefach czasowych.

Dzięki usłudze Tekla Model Sharing można pracować lokalnie, a zmiany w modelu udostępniać globalnie. Na przykład jeden z zespołów w usłudze Tekla Model Sharing może pracować w Nowym Jorku, a jeden w Bangkoku. Oba zespoły pracują nad tym samym modelem z różnych zakątków świata w swoich godzinach pracy, przebywając w różnych strefach czasowych, podczas gdy model jest tworzony bezustannie.

W Tekla Model Sharing każdy użytkownik ma lokalną wersję modelu na swoim komputerze lub dysku sieciowym, a jego dane są udostępniane i synchronizowane przez Internet za pomocą usługi udostępniania danych w chmurze Microsoft Azure. Udostępniany model jest podłączany do usługi udostępniania opartej na chmurze. Stan usługi można sprawdzić w dowolnym momencie.

Aby w łatwy sposób udostępnić zmiany w modelu, wyślij je do usługi udostępniania. W przypadku aktualizacji modelu przy użyciu zmian wprowadzonych przez innych użytkowników należy wczytać zmiany z usługi udostępniania.

Pomimo że zmiany są udostępniane przez Internet, nie musisz mieć stałego połączenia z usługą udostępniania. Dostęp do sieci trzeba mieć w czasie wysyłania lub wczytywania zmian. Dzięki temu możliwa jest praca w trybie offline, jeśli połączenie internetowe nie zawsze jest dostępne.

Uwaga:

Tekla Model Sharing wymaga modelu jednego użytkownika.

W trybie wielu użytkowników nie można jednocześnie udostępniać i używać modelu. W przypadku chęci rozpoczęcia korzystania z trybu wielu użytkowników do udostępniania modelu zamiast usługi Tekla Model Sharing należy najpierw wykluczyć lokalną wersję modelu z usługi udostępniania, a następnie przekonwertować ją na model wielu użytkowników.

Wykluczony model nie ma połączenia z oryginalnym udostępnionym modelem w usłudze udostępniania. Oznacza to, że jeśli wykluczymy lokalną wersję modelu z usługi udostępniania i rozpoczniemy korzystanie z modelu w trybie multi-user, później nie będzie możliwości połączenia oryginalnego udostępnionego modelu i modelu multi-user.

Wymagania wstępne dotyczące Tekla Model Sharing

Przed rozpoczęciem korzystania z usługi Tekla Model Sharing i udostępniania modeli należy spełnić następujące wymagania wstępne:

 • Połączenie internetowe

  Aby wykonywać jakiekolwiek działania związane z modelem udostępnionym, konieczne jest ustanowienie połączenia z usługą Tekla Model Sharing.

  • Port wychodzący TCP 443 (domyślnie HTTPS) musi być otwarty.

   W przypadku korzystania z proxy HTTP musi być zapewniona obsługa HTTP 1.1.

 • Trimble Identity

  Wszystkie czynności związane z udostępnianiem wymagają uwierzytelniania, które odbywa się za pomocą nazwy użytkownika i hasła do konta Trimble Identity.

  Jeśli nie masz konta Trimble Identity, przejdź do Tekla Online services i kliknij Zaloguj się.

 • Licencja

  Wszystkie czynności związane z udostępnianiem wymagają ważnej licencji usługi Tekla Model Sharing. Licencje usługi Tekla Model Sharing są przypisane do kont Trimble Identity użytkowników. Administrator organizacji przypisuje licencje i zarządza nimi w narzędziu Tekla Online Admin Tool.

 • Tekla Structures

  Użytkownicy tego samego udostępnionego modelu muszą mieć identyczną wersję Tekla Structures i korzystać z tego samego dodatku service pack.

Licencje Tekla Model Sharing

Tekla Model Sharing wymaga ważnej licencji Tekla Model Sharing.

Licencje Tekla Model Sharing są przypisywane i zarządzane w Tekla Online Admin Tool. Aby uzyskać licencję Tekla Model Sharing, należy skontaktować się z administratorem organizacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat licencji Model Sharing, zobacz Zarządzanie kontami użytkowników w produktach Tekla.

Tekla Model Sharing wykorzystuje licencje dla przedsiębiorstw, które nabywa się w ramach rocznej subskrypcji. Korzystanie z licencji jest ograniczone do maksymalnej liczby jednoczesnych użytkowników.

Licencja zostanie zajęta, gdy użytkownik zacznie wczytywać lub wysyłać model udostępniony. Zauważ, że użytkownicy mogą pracować na modelu udostępnionym w trybie offline, nie zajmując licencji. Licencje można tymczasowo przypisać dowolnemu użytkownikowi spoza organizacji. Posiadanie kilku udostępnionych modeli otwartych na tym samym komputerze rezerwuje tylko jedną licencję.

Jeśli użytkownik nie wykonuje żadnych operacji korzystających z usługi Tekla Model Sharing (na przykład wysyłanie zmian lub wczytywanie zmian wprowadzonych przez innych użytkowników), jego sesja zostaje zamknięta w ciągu ośmiu godzin i Tekla Structures zwalnia licencję Tekla Model Sharing w ciągu trzech godzin. Zalecamy, aby poszczególni użytkownicy wyłączali program wcześniej, Tekla Structures na koniec dnia w celu zamknięcia sesji i zwolnienia licencji Tekla Model Sharing .

Konfiguracja, typ i stan usługi maintenance Tekla Structures nie ma żadnego wpływu na licencję Tekla Model Sharing . Aby zapewnić ciągłość dostępu do usługi, należy monitorować liczbę licencji i użytkowników, a także daty ważności licencji.

W jaki sposób Tekla Model Sharing korzysta z usługi udostępniania

Po rozpoczęciu udostępniania modelu za pomocą usługi Tekla Model Sharing model jest podłączany do usługi udostępniania danych w chmurze.

 • Aby przekazać zmiany w modelu do usługi udostępniania, należy je wysłać.

 • Aby pobrać zmiany w modelu innych użytkowników z usługi udostępniania, należy je wczytać.

Po wczytaniu zmian innych użytkowników, użytkownik otrzymuje aktualizacje do wersji lokalnej udostępnianego modelu w postaci pakietów przyrostowych. Oznacza to, że po wykonaniu wczytania dane pobrane z usługi udostępniania są łączone z danymi na komputerze. Zanim możliwe będzie wysłanie własnych zmian do usługi udostępniania, trzeba wczytać wszystkie udostępnione zmiany.

Należy mieć na uwadze, że w usłudze udostępniania nie istnieje jako taki model centralny, a jedynie wystąpienie modelu, które składa się z planu bazowego modelu i aktualizacji przyrostowych. W usłudze udostępniania nie można otworzyć modelu ani uzyskać dostępu do jakichkolwiek plików.

Poniższy rysunek przedstawia sposób przechowywania danych modelu w usłudze udostępniania. Każdy użytkownik podczas wczytywania pobiera dane modelu z usługi udostępniania do lokalnej wersji modelu. Identyfikacja użytkownika odbywa się na podstawie konta Trimble Identity.

Uwaga:

Można zainstalować oddzielną Tekla Model Sharing usługę pamięci podręcznej, która pobiera i przechowuje zmiany modelu w imieniu stacji roboczych klienta Tekla Structures . Usługa pamięci podręcznej przyspiesza proces pracy, ponieważ użytkownicy mogą pobrać zmiany do swojej lokalnej wersji modelu z sieci LAN zamiast z usługi udostępniania Tekla Model Sharing . Usługa pamięci podręcznej jest przydatna zwłaszcza wtedy, gdy w jednym biurze pracuje co najmniej dwóch użytkowników Tekla Model Sharing , oraz w regionach, w których prędkość pobierania może być ograniczona.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej